Kirjanpidon oikeellisuus

Koulutuspalvelut: Kirjanpidon oikeellisuuden tarkastaminen

Koulutus kuukausittaisen ja vuosittaisen tilinpäätöksen raportoinnin valmisteluun ja sen analyysiin


Tunnusluvut kertovat lahjomattomasti yrityksen tilasta, mutta mitkä tunnusluvut ovat merkityksellisiä, mistä luvut syntyvät ja kuinka
voin tarkistaa valmistelemani kuukausittaisen ja vuosittaisen raportoinnin ja tilinpäätöksen. Tämän koulutuksen avulla kehite tää n
taitoja kirjanpidon oikeellisuuden tarkastamiseen. Koulutuksessa harjoitellaan, kuinka kirjanpitotiimi tarkastaa tuottamiaan
talousraportteja ja tunnuslukuja sekä arvioi kirjanpidon oikeellisuutta. Koulutuksessa käytetään konkreettisia esimerkkejä, jotka
helpottavat asian ymmärtämistä. Koulutuksen kohderyhmä on F Securen kirjanpitotiimi.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • Antaa osallistujille valmius F Securen kirjanpidon talousraportoinnin oikeellisuuden tarkastamiseen
  • Syventää osallistujien ymmärrystä ja käytännön osaamista tuottamisensa kuukausittaisten ja vuosittaisten tilinpäätösten
    tarkastamisesta, analysoimisesta sekä tunnuslukujen rakentumisesta

Koulutuksen sisältö:

  • Mistä luvut syntyvät? laskennan perusteiden kertaaminen F Securen näkökulmasta oleellisimmista tunnusluvuista
  • Tilinpäätöksien valmistelun kannalta tärkeimmät asiat oikeellisuuden tarkastamisen ja analyysin kannalta
  • Laskentaympäristön laaja alainen ymmärtäminen ja systematiikka vaikuttavaan kirjanpidon kontrolliin (anomalioiden ja
    varianssien analyysi)
  • Kontrolliympäristön arviointi ja analysointi, riskien arviointi ja analysoidun tiedon tuottaminen talousjohdolle

Koulutuksen kesto: 1 päivä (7 tuntia sisältäen tauot)