Interimjohtaja kun tarve sitä vaatii

Yritykset joutuvat tilanteisiin, jossa apukäsiä tarvitaan - usein nopeallakin aikataululla. Greenstepin kokeneet asiantuntijat ovat valmiina paikkaamaan esimerkiksi ylimenokauden tai vanhenpainvapaan ajaksi, juuri yrityksenne tarpeisiin mitoitetusti.