Felles aktiviteter

Hos Greenstep har vi allsidig kompetanse innen økonomistyring. Vi jobber mye i team, vi hjelper kollegene våre og vi deler informasjon og kunnskap med hverandre daglig. Gjennom åpenhet, diskusjoner, felles fester og arrangementer beskytter vi fellesskapet i selskapet. Med nøye rekrutteringsprosesser kan vi også være sikre på at personene vi ansetter passer inn i bedriften og kulturen.

Kunnskapsutviklingen starter allerede under introduksjonsdagene

I Greenstep investerer vi stort i våre nøyaktige rekrutteringsprosesser, og i hver rekrutteringsprosess møter flere nåværende ansatte de potensielle nye kollegene. Det er derfor naturlig at introduksjonsprosessen også er en nøkkelfaktor ved rekruttering. Gjennom standardiserte introduksjonsdager sikrer vi at de nyansatte i Greenstep får tilstrekkelig informasjon om bedriftens kvalitetskrav samt utfyllende informasjon om arbeidsverktøyene de må bruke for å kunne utføre sine oppgaver.Læring og utdanning

Å lære nye ting og utfordre seg selv er en del av det daglige arbeidet når man jobber med interessante kundeprosjekter. I tillegg til dette bør også hver ansatt ved Greenstep delta på trening minst to dager i året, men i praksis deltar mange på mer enn det. Vi arrangerer både aktuelle utdanninger og utdanninger som utdyper vår egen kunnskap. Utdanningene administreres av vårt eget Greenstep Academy.

Greensteps raske vekst de siste årene har blitt supplert av Greenstep Academy, som fokuserer på opplæring av økonomi- og HR-medarbeidere, da vi ønsker å tilby våre ansatte et arbeidsmiljø som genuint støtter opp om den enkeltes utvikling og faglige vekst. Greenstep Academys kjerne er at utdanningene er aktuelle, innsiktsfulle for deltakerne og at de tilrettelegges i utdanningsmiljøer med moderne, pedagogiske løsninger.


Felles aktiviteter


Deling av informasjon og kunnskap, åpenhet, diskusjoner er noen av måtene vi setter pris på samfunnet på Greenstep. Fellesskapet vedlikeholdes selvsagt også av felles fester og arrangementer. Vi har flere arrangementer som allerede er blitt tilbakevendende tradisjoner, bl.a. "kräftskiva", poker kvelder, julebord og årsavslutningsfester. Hver uke er det også fast fredagskaffe, hvor vi koser oss med noe godt samtidig som vi kan veksle noen ord med hverandre. Som en motvekt til kaffe og fester liker vi også å delta på ulike idrettsarrangementer, som ulike løp og vi konkurrerer også med hverandre i sykling og å gå på jobb. Vi tilbyr også våre ansatte treningsstøtte for å oppmuntre til trening også på fritiden.