Lønnskonsulent

Hos Greenstep jobber lønnskonsulenten som ekspert på lønnsadministrasjon og har blant annet ansvar for at lønnskjøringer gjennomføres til rett tid og med korrekt informasjon. Arbeidsbildet er svært variert og de daglige oppgavene omfatter for eksempel å støtte arbeidsgivere og arbeidstakere med spørsmål om lønnsslipper og utbetalinger, tolke tariffavtaler, lover og personalpolitikk, håndtere reiseregninger og håndtere rapportering til ulike myndigheter. Lønnspesialistene samarbeider tett med både kunden og de andre ekspertene i Greenstep, for i fellesskap å kunne etablere effektive lønns- og rapporteringsprosesser som helhetlig bidrar til å støtte opp om kundens drift.

Tobias Myhrman jobber som lønnsspesialist hos Greenstep i Norrköping, Sverige. Han forteller at han i tillegg til de mer rutinemessige oppgavene jobber hardt med å proaktivt utvikle prosesser og arbeidsmetoder, for å sikre kvalitet og feilfrie lønnstjenester til kundene. Hos Greenstep er folk genuint interessert i kundebedriftenes drift og siden hver kunde er unik, er det derfor viktig å ta hensyn til de kundespesifikke behovene ved utforming av lønnsprosesser:

Nettopp rutiner brukes nesten daglig når vi jobber opp felles rutiner for at kunden skal få en kvalitativ lønnstjeneste. Siden vi jobber med mange ulike kunder, må du også ha tydelig beskrevet hvilke kontroller som gjelder for en spesifikk kunde og hvordan den kontrollen skal gjennomføres, sier Tobias.

Ifølge Tobias er det å jobbe med så mange interessante kundebedrifter noe av det beste med å jobbe som lønnskonsulent i Greenstep. Men det fører også med seg visse utfordringer, ved at lønnskonsulenten hele tiden må holdes oppdatert på ulike endringer som skjer i ulike bransjer og tariffavtaler. Tobias er imidlertid av den oppfatning at dette kun er positivt og noe som beriker hans egen kunnskap og gjør jobben enda mer lærerikt. Din egen kunnskap styrkes også gjennom alle de kunnskapsrike ekspertene du får jobbe med innen Greenstep:

Du har lært enormt mye på kort tid ved å være omgitt av kompetente kollegaer. Det er veldig givende også å kunne lære av andre arbeidsområder gjennom dem. Det gir så mye i egen kompetanseutvikling automatisk, uten at du kanskje tenker over det, sier Tobias.

Hos Greenstep jobber du veldig lenge i team i stedet for selvstendig med kundene. På denne måten sikrer du høy kvalitet på servicen til kundene, fordi kunden kan henvende seg til hvem som helst i teamet og likevel få samme høye servicenivå. Teamarbeid letter også ditt eget arbeid som konsulent, da du aldri trenger å føle deg alene, men alltid har noen å henvende deg til hvis du trenger råd.

Til en som vurderer å søke jobb i lønnsteamet i Greenstep, sier Tobias at det er en fantastisk sjanse til å være en del av en voksende, internasjonal organisasjon hvor du som medarbeider blir hørt, har en sjanse til å utvikle din egen kompetanse:

Hos Greenstep har du også stor mulighet til å påvirke arbeidet fremover da hierarkiet innad i organisasjonen er veldig flatt. Det betyr at det ikke er vanskelig å presentere ideene dine og du merker tydelig at du streber etter å realisere mange av ideene du kommer med, sier Tobias.Er du interessert i å jobbe i Greenstep? Vi søker nå etter en erfaren lønnskonsulent til vårt Greenstep-team i Moss. Send in din søknad idag!