Regnskapskonsulent

Hos Greenstep er Regnskapskonsulenten sterkt engasjert i kundens økonomi og har blant annet ansvar for at kontraktsmessige regnskapsoppgaver ivaretas i det omfang og innenfor avtalt tid. Regnskapskonsulenten jobber tett med resten av teamet på Greenstep og holder jevnlig kontakt med kunden for å sikre at alt materiell er aktuelt og at alle kundens forventninger innfris.

Jesper Skarin har jobbet som regnskapsrådgiver i Greenstep i ett år nå. Han forteller at de daglige oppgavene som konsulent varierer veldig avhengig av hvilken kundeorganisasjon han jobber med og hvilken tid på måneden det er. Dette er noe han også setter pris på med jobben: Ingen dager er like og oppgavene kan bestå av alt fra å hjelpe kundeorganisasjoner med deler av regnskapet til å håndtere alt løpende regnskap, utarbeide regnskap og erklæringer, registrere fakturaer og håndtere årsregnskapet.

I tillegg til de mer rutinemessige regnskapsoppgavene er en viktig del av arbeidet som regnskapskonsulent også å proaktivt hjelpe og støtte oppdragsgiver sammen med resten av teamet. Sammen forsøker de å komme frem til nye løsninger for å effektivisere og forbedre både kundens prosesser og eget arbeid. Hos Greenstep jobber man ikke bare med det som står i oppdragsavtalen, men prøver å se helheten i kundens virksomhet og på den måten kunne identifisere andre deler av virksomheten som kunden ville ha behov for støtte i. Nærhet til kundene er noe Jesper setter stor pris på med jobben sin:

– Å ha en tett dialog med kunden og sammen tenke ut løsninger på hvordan man kan effektivisere arbeidet og utvikle kundens virksomhet er svært givende. At vi i Greenstep har et veldig høyt servicenivå til kundene og er villige til å strekke oss den ekstra milen for dem er også noe vi har fått mye takk for, sier Jesper.

Ifølge Jesper er en av fordelene med å jobbe som regnskapsrådgiver også at man får jobbe med bedrifter i så mange ulike bransjer. Dette gjør arbeidet enda mer allsidig og lærerikt. Å ha erfarne og kunnskapsrike kollegaer med kompetanse på ulike områder er også noe Jesper setter pris på, da hjelpen alltid er nær ved mulige problemsituasjoner og det alltid er noen som har erfaring fra lignende situasjoner fra tidligere:

– Når teamet har eksperter på ulike områder og man alltid er et team rundt kunden, er det også alltid noen å rådføre seg med og brainstorme ideer med.

Det som ifølge Jesper er spesielt gledelig med å jobbe i Greenstep er også at det er klare instrukser, rutiner og arbeidsmåter som allerede er utformet. Du har også gode oppfølgingsprosesser, hvor for eksempel forrige måned alltid avstemmes før neste starter. På denne måten sparer du som medarbeider mye tid og energi og kan sørge for at regnskapsarbeidet blir så kvalitativt som mulig. Og er det noe som må forbedres eller utvikles, tar man faktisk tak i det og jobber med å komme med nye løsninger.


Jesper setter også pris på at man i Greenstep lytter til de ansatte og at man er genuint interessert i å høre hva personalet tenker og føler. Selv om selskapet vokser raskt, er hierarkiet veldig flatt og Greenstep ønsker å beholde det. Han synes terskelen for å komme med ideer og forslag til forbedringer som ansatt er svært lav, og at ledelsen alltid streber etter å kunne forbedre og realisere forslagene som fremmes.

Jesper føler at han har lært utrolig mye i løpet av tiden på Greenstep. Både gjennom deling av kunnskap blant kolleger og gjennom selskapets investeringer i ansattes kunnskapsutvikling. At bransjen også er i stadig endring betyr også at man må være forberedt på å utvikle seg og se fremtidens løsninger.

– De største utfordringene er at bransjen er i stadig utvikling. Det kan være en lovendring eller digitaliseringens fremgang som gjør at man må tilpasse seg og tenke nytt. Det er alltid noe nytt å lære, noe som gjør at denne jobben aldri blir kjedelig!


Er du interessert i å jobbe som regnskapsrådgiver i Greenstep? Sjekk ut våre ledige stillinger og søk i dag!