Greensteps rekrutteringsprosess

Alle våre ledige stillinger publiseres på stillingssiden. Vi begynner å behandle søknader så snart stillingsannonsen er publisert og vi er generelt også raske til å ta avgjørelser. Av denne grunn er det viktig at du ikke venter med å sende inn søknaden. Legg alltid ved CV og eget søknadsbrev samt andre mulige vedlegg til søknaden. I starten av rekrutteringsprosessen setter vårt HR-team seg inn i din søknad og sikrer at dine ferdigheter og personlige egenskaper er det som kreves i rollen. Etter gjennomgang av søknadene varierer våre rekrutteringsprosesser litt avhengig av rollen. Dersom du oppfyller søknadskriteriene vil vi innkalle deg til et innledende intervju, når du møter 2-3 personer fra vår organisasjon. Vi har ofte flere intervjurunder.

Vi er også generelt raske til å ta avgjørelser, så send inn din søknad i dag.


Under intervjuene fokuserer vi hovedsakelig på søkerens tidligere erfaring og ferdigheter, samt tanker om følgende steg og retning i karrieren. Vi kan også utfordre søkeren med ulike saksopplysninger, hvor vi kartlegger kunnskap mer fullstendig for den aktuelle stillingen. Vi har ofte flere intervjurunder og vi ber alltid om utdannings- og arbeidsbevis hver for seg. Vi har også behov for kontakt med søkerens referanser, om nødvendig med tillatelse fra søker.

Med nøye rekrutteringsprosesser kan vi også være sikre på at personene vi ansetter passer inn i bedriften og kulturen.

Vi kontakter søkerne som ikke går videre i rekrutteringsprosessene på e-post. Vi tilstreber å alltid være i kontakt med søkerne innen 2-3 uker etter at søknadsfristen for den aktuelle stillingen er utløpt. I noen tilfeller kan rekrutteringsprosessene våre ta lengre tid enn vanlig og i disse tilfellene bestreber vi oss på å alltid kunngjøre forsinkelsen. Vi har kontakt med alle søkere. Vi lagrer søkernes opplysninger for fremtidig behov og vi kan også være i kontakt med søkerne dersom en egnet stilling åpnes. Det lønner seg likevel å søke selv, direkte til stillingene som interesserer deg og å benytte deg av vår åpne søknad.