CFO-tjänster

CFO-tjänster omfattande och flexibelt

Greensteps mål är att stöda sina kunder i olika faser av tillväxten. Greensteps team har lång erfarenhet och mångsidig bakgrund från såväl konsultbranschen som från olika företag - och med hjälp av deras expertis kan våra kunder växa snabbare och smidigare. Till exempel ekonomimodellering är en viktig del av verksamhetsstyrningen och fungerande planeringsprocesser behövs såväl vid operativ ledning som vid strategisk planering och analysering av nya funktioner och verksamhetsmodeller. Greensteps experter skräddarsyr ekonomiplaneringsprocesser som stöder just ert företags verksamhet.

Vi hjälper även våra kunder med till exempel kassaflödeshantering. Kassaflödeshantering avser övervakningen av tillgängliga medel för ett företag: hur situationen ser ut nu och hur den kommer utvecklas under en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys görs för att säkerställa att företaget har tillräckligt med rörelsekapital för att förbereda sig inför svårare tider och för att undvika att pengarna tar slut. Vi hjälper även till vid ledningsrapportering, varpå du får ett skräddarsydd, kompakt rapporteringspaket, som ger en mångsidig bild av företagets ekonomiska situation.

Läs mer om våra CFO-tjänster nedan: