Öppna tjänster

Vi söker proaktiva personer som uppfyller Greensteps värden. En genuin fokus på kunden, en vilja att utvecklas och utmana sitt egna kunnande, en entusiasm för att driva fram saker både individuellt och i grupp samt ärlighet och respekt för arbetskamraterna. Dessa är några av de saker som ligger i fokus när vi väljer våra framtida arbetskollegor.