Greensteps arbetskultur

På Greenstep har vi ett mångsidigt kunnande inom ekonomi. Vi arbetar till stor del i team och hjälper våra kollegor och delar dagligen kunskap med varandra. Genom öppenhet, diskussioner samt gemensamma fester och evenemang värnar vi om gemenskapen inom företaget. Med hjälp av omsorgsfulla rekryteringsprocesser kan vi vara säkra på att de vi anställer passar in i företaget.