Leverantörsreskontra

Greensteps experter hjälper till med ditt företags leverantörsreskontra, vilket gör det lättare för dig att följa med företagets ekonomiska situation.

När man använder online bokföringsprogram kan leverantörsfakturor tas emot och betalas på ett enkelt sätt. Vi rekommenderar att alla företag använder sig av e-fakturering istället för föråldrade pappersfakturor. Leverantörsfakturorna tas då emot i ett format som möjliggör automatisk bokföring och omedelbar överföring av fakturan från avsändaren till mottagaren. Systemet kan också enkelt utvidgas, ifall det i ett senare skede uppkommer behov för det inom företagets ekonomiförvaltning.

Hur tas leverantörsfakturor i form av e-fakturor emot i leverantörsreskontran?

När bokföringssystemets leverantörsreskontra öppnas, öppnas anslutningen till operatören automatiskt. Inom några dagar efter detta öppnas möjligheten för företaget att ta emot e-fakturor. Dessutom kan företagets egen bank fungera som operatör för e-fakturor, varvid e-faktureringsadressen är företagets bankkontonummer. När en leverantörsfaktura kommer till leverantörsreskontran, får du ett e-postmeddelande från systemet om inkommande leverantörsfakturor i systemet.

Greensteps experter hjälper dig

Greenstep hjälper att skapa ett online-bokföringsprogram som inkluderar ett betalningssystem för leverantörsfakturor. Vid betalning överförs fakturor automatiskt till bokföringen. Att ta i bruk systemet tar ett par dagar, varefter ni kan njuta av fördelarna med ert val inklusive rapporter i realtid och automatiserade funktioner.


Ta kontakt så hjälper vi dig med leverantörsreskontran!