Redovisning

Greensteps professionella och kundinriktade ekonomiexperter sköter ditt företags redovisning kvalitativt och pålitligt.

På Greenstep har vi en stark vilja att hjälpa våra kunder genom att erbjuda ekonomitjänster av hög kvalitet. Löpande bokföring & redovisning är något av Greensteps nyckelkunnande och vi har professionella och erfarna redovisningskonsulter som tar hand om våra kunders ekonomi. På Greenstep i Norrköping är vi för tillfället 12 medarbetare, som har starkt stöd av våra över 300 kollegor i Finland.

Våra engagerade medarbetare har som ambition att alltid vara proaktiva, lyhörda och ge våra kunder support och vägledning. Vår ledstjärna är att varje dag sträva efter att ge en god kundservice och uppnå perfektion och kvalitet som bidrar till att stärka kundens verksamhet.

Vad ni får när ni tar i bruk Greensteps redovisningstjänster?

 • En pålitlig partner som stöd i din affärsverksamhet
 • Professionell problemlösning i ekonomifrågor
 • Transparent kommunikation och rapportering
 • Proaktiv rådgivning
 • Bekymmerslösa arbetsdagar
 • Genom outsourcing kan ni koncentrera er på bolagets värdeskapande funktioner

Kunden i fokus

Vi bygger våra team med kunden i fokus, vilket försäkrar att vi kan erbjuda expertis också vid t.ex. branschspecifika utmaningar. På det här sättet kan du lita på att din redovisning sköts högkvalitativt och transparent. Våra experter är alltid redo att ge råd och utveckla kundens ekonomiprocesser genom att erbjuda mångsidiga lösningar.

Vad innehåller våra redovisningstjänster?

När du outsourcar din redovisning till Greenstep fungerar våra experter som ert företags huvudbokförare. Även andra ekonomiexperter och ekonomiassistenter kan ingå i teamet. I vårt arbete ingår att sköta både rutinmässiga uppgifter och mera omfattande uppgifter - allt från löpande bokföring och inscanning av leverantörsfakturor till upprättande av bokslut. Till våra redovisningstjänster hör bl.a.:

 • Löpande bokföring & redovisning
 • Kund- & Leverantörsreskontra
 • Betalningsservice, in- & utbetalningsflöde
 • Anläggningsregister & redovisning
 • Avdelning & projektredovisning
 • Avstämningar, huvudbok- & balansposter
 • Kundanpassad rapportering av resultat- & balansräkning, kassaflöden & nyckeltal
 • Bokslut (månad-, period- & årsbokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar)

Kontakta oss för att få hjälp med din redovisning!