Greenstep cropped

Duurzaamheid

Greenstep is in het voorjaar van 2019 begonnen met doelgericht en systematisch duurzaamheidswerk, maar de waarden van het wendbare familiebedrijf hebben de groei vanaf het begin in een duurzame richting geleid.

Duurzaamheid komt tot uiting in onze dagelijkse activiteiten en in alles wat we doen, want alleen als duurzaamheid centraal staat bij alles wat we doen, is ons duurzaamheidswerk echt effectief.

In de loop der jaren heeft het duurzaamheidswerk van Greenstep zich ook naar buiten de grenzen van de organisatie uitgebreid. Ons ervaren team voor duurzaamheidsdiensten helpt onze klanten om duurzame bedrijven van de toekomst te ontwikkelen.

Bij Greenstep maakt duurzaamheid onderdeel uit van de hele organisatie en van ieders werk.

Greenstep 2021 10 web

Gelijkwaardige en gezonde werkgemeenschap

Ons succes is gebaseerd op onze experts. Hun welzijn is voor ons van het grootste belang. We bevorderen het welzijn van onze medewerkers door hun gezondheid en werkvermogen te ondersteunen en door een open en ondersteunende werkomgeving te creëren. De gemeenschapszin en tevredenheidsniveaus van onze medewerkers zijn hoog en worden wekelijks gemeten, zodat we eventuele problemen snel kunnen identificeren en aanpakken. De eNPS (net promotor score onder medewerkers) is 69, wat een zeer goed resultaat is.

Gelijkheid is sterk verbonden met de kernwaarden van Greenstep. We monitoren hoe gelijkheid in praktijk wordt gebracht door middel van onze jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers. De gedragscode van Greenstep is samen met onze medewerkers ontwikkeld en bevat de belangrijkste principes die het bedrijf leiden. Het zorgt ervoor dat onze bedrijfspraktijken ethisch zijn en dat we betrouwbaar zijn voor onze klanten. De principes worden tijdens de introductieperiode aan alle greensteppers voorgesteld. Alle medewerkers zijn verplicht zich ze in hun dagelijkse werk na te leven.

Greenstep 2021 02 web

Hoogwaardige competentieontwikkeling

De wil om onszelf opnieuw uit te vinden en te ontwikkelen is een van de waarden van Greenstep en een belofte van kwaliteit aan onze klanten. We ondersteunen onze experts in hun ontwikkeling door middel van klantprojecten en interne training. De Greenstep-academie biedt veelzijdige en hoogwaardige actuele trainingsevenementen en langere trainingstrajecten voor elke greenstepper.

Competentieontwikkeling maakt onderdeel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We nemen bijvoorbeeld deel aan verschillende samenwerkingsprojecten met universiteiten. Daarnaast is onze dochteronderneming Carestep opgericht om competentie te ontwikkelen. Carestep levert hoogwaardige schoonmaakdiensten aan haar klanten en gebruikt 100% van haar winst om haar medewerkers te trainen en adviseren.

Greenstep 2021 20 web

Keuzen met betrekking tot milieuduurzaamheid

We maken keuzes met betrekking tot milieuduurzaamheid in al onze activiteiten en streven ernaar om onze koolstofvoetafdruk te minimaliseren en onze koolstofhandafdruk te vergroten. We zijn bijvoorbeeld overgestapt op het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit voor de meeste van onze kantoren en we geven de voorkeur aan CO2-gecompenseerde producten en diensten. Onvermijdelijke emissies worden gecompenseerd met compensatiecredits.

Daarnaast heeft Greenstep de taxonomische ontvankelijkheid van haar eigen dienstverleningsactiviteiten herzien en duurzaamheidsdienten en delen van analyse en BI-diensten (Business Intelligence) geïdentificeerd als taxonomisch ontvankelijk voor aanpassing aan klimaatverandering (activiteit 8.2).

Greenstep 2021 23 web

Economische duurzaamheid en bestuur

Onze kantoren op verschillende locaties in Scandinavië, Nederland, Engeland en de Baltische staten ondersteunen de bedrijfsontwikkeling van onze lokale klanten en lokale innovatie, werkgelegenheid en groei. We willen onze medewerkers elk jaar belonen voor hun goede werk en voor het mogelijk maken van succes. Daarom keren we 10% van de bedrijfswinst van de Greenstep Group rechtstreeks uit aan onze medewerkers als een "Samen"-bonus.

Bij Greenstep omvat economische verantwoordelijkheid ook directe verantwoordelijke investeringen in Finse groeibedrijven en hernieuwbare energie.

We zijn trotse belastingbetalers en doen niet aan agressieve belastingplanning. We dragen bij aan een welvarende samenleving door onze totale belasting te betalen in elk land waar we actief zijn. We hebben onze belastingvoetafdruk berekend, die u kunt vinden in ons duurzaamheidsrapport van 2022.

Principes voor een veiligere ruimte voor alle Greensteppers

Sustainability png

Wees open en luister

Laten we geen veronderstellingen maken over geslacht, seksuele geaardheid, religie, fysieke mogelijkheden, achtergrond of andere persoonlijke kenmerken.

Sustainability png

Woorden zijn belangrijk

Laten we ze zorgvuldig en met respect kiezen, zonder veronderstellingen. Als we elkaar bijvoorbeeld nog niet kennen, kunnen we veronderstellingen vermijden door genderneutrale uitdrukkingen te gebruiken, zoals partner.

Sustainability png

Laten we geen commentaar geven op het fysieke uiterlijk

We geven geen commentaar, vooral niet op het lichaam van anderen, ook al zouden we dat als positief beschouwen.

Sustainability png

Laten we nieuwsgierig zijn om stereotypen uit te dagen en te leren

Eenieder van ons kan nog steeds stereotypen hebben. We maken allemaal wel eens fouten. Het is belangrijk om feedback te geven en te ontvangen, van fouten te leren, anderen de ruimte te geven om te leren en ons te verontschuldigen als we iemand kwetsen.

Sustainability png

Laten we iedereen meenemen

Niemand blijft achter.