Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Samen werken aan een duurzame toekomst

We zijn een deskundige partner op het gebied van financiën en duurzaamheid. Onze dienstverlening aan onze klanten is zeer uitgebreid. We bieden uitgebreid duurzaamheidsadvies en ondersteunen bedrijven bij het opstarten en ontwikkelen van hun duurzaamheidswerk.

Contact

Veelzijdige hulp bij duurzaamheidskwesties voor uw bedrijf volgens een schema met korte doorlooptijd

Duurzaamheid zit in het DNA van Greenstep. In de toekomst zal duurzaamheid een verplicht onderdeel zijn van de algemene strategie van het bedrijf. We staan op dit keerpunt. De toekomstige wettelijke vereisten moeten niet worden gezien als obstakels, maar als een kans. Bedrijven die snel handelen, krijgen het grootste concurrentievoordeel dat duurzaam ondernemen kan bieden!

Het veranderen van bedrijfsactiviteiten zodat ze duurzamer zijn is geen kwestie van meningen, wat ook wordt onderstreept door de doelstelling van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstelling te bereiken, is er op EU-niveau al wetgeving gepubliceerd die betrekking heeft op een grotere groep bedrijven. Deze publicaties op EU-niveau zijn bijvoorbeeld de taxonomie, d.w.z. het classificatiesysteem voor duurzame financiering, CSRD en SFDR. Duurzaamheidsmetrieken zal onderdeel gaan uitmaken van het standaardbeheer en de standaardrapportage van bedrijven. De huidige regelgeving zet bepaalde bedrijven, met name grote beursgenoteerde bedrijven, er al toe aan om onmiddellijk actie te ondernemen.

We zullen klanten helpen om aan de duurzaamheidsvereisten te voldoen en hun activiteiten te ontwikkelen om in de toekomst winstgevend zaken te kunnen doen. Als de klant zich nog aan het begin van het traject naar duurzaamheid bevindt, zullen we de klant bij het opstarten van het duurzaamheidswerk. De eerste en belangrijkste stap is het bepalen van de duurzaamheidsaspecten die voor het bedrijf van belang zijn. Op basis van de belangenanalyse wordt een stappenplan opgesteld om de duurzaamheidsonderwerpen te ontwikkelen en te rapporteren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de rapportage zo gebeurt dat de belanghebbenden op de hoogte zijn van de kwesties.

IMG 7226

Rekening houden met duurzaamheid is de levensader van een winstgevend bedrijf in de toekomst.

Duurzaamheid is verworven in alle bedrijfsactiviteiten

Een duurzaam perspectief maakt onderdeel uit van elk modern bedrijfsmodel. De EU en de belanghebbenden van bedrijven eisen in toenemende mate duurzaamheidsrapportage voor alle bedrijfsactiviteiten en de toepassing van duurzaamheid in alle bedrijfsactiviteiten. Daarom moet een uitgebreid duurzaam bedrijf meer in overweging nemen dan enkel naleving van ESG-rapportage.

De term ESG is een afkorting van de woorden environmental, social en governance (milieu, sociaal en bestuur) en wordt vaak gebruikt in de context van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Het brengt de belangrijkste acties, vereisten en doelstellingen van duurzaamheidswerk samen.

  1. Environmental Sustainability – Milieuduurzaamheid

    Het kerngebied van milieuduurzaamheid en aansprakelijkheid is de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen. Bij bedrijfsactiviteiten komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de milieu-impact (negatief en positief) van de hele levenscyclus van het bedrijf, die kan worden bepaald door de berekening van de koolstofvoetafdruk en koolstofhandafdruk. Bedrijfsmodellen van de circulaire economie en de beoordeling en rapportage van de ontvankelijkheid van EU-taxonomie van het bedrijf vallen ook onder milieuverantwoordelijkheid.


  2. Social Sustainability - Sociale duurzaamheid

    Sociale duurzaamheid heeft betrekking op de sociale impact van bedrijven, het waarborgen van mensenrechten en de ontwikkeling van non-discriminatie en gelijkheid. In de werkomgeving maakt het deel uit van de managementmodellen, het managementwerk en het behoud van het welzijn van de medewerkers. Hulp en ondersteuning bij het creëren van een sociaal verantwoorde werkomgeving kan bijvoorbeeld worden geboden door een interim duurzaamheidsspecialist die een dag, een week of hoelang dan ook kan helpen. Indien nodig zullen ze ook ondersteund worden door ons HR-consultancyteam.


  3. Sustainability Governance - Duurzaamheidsbestuur

    Goed bestuur en klokkenluiden zijn de kernbegrippen van duurzaamheidsbestuur. Goed bestuur heeft betrekking op alle aspecten van het bedrijf en zorgt ervoor dat de due diligence van het bedrijf up-to-date is. Klokkenluiden, een kanaal en proces om misstanden te melden, wordt gestuurd door een EU-richtlijn en is momenteel verplicht voor alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers. De gedragscode, of ethisch beleid, is ook een belangrijk onderdeel van het verantwoordelijkheidswerk met betrekking tot duurzaamheidsbestuur.

Of uw bedrijf nu groot of klein is, een start-up of een beursgenoteerd bedrijf is, duurzaamheidswerk zorgt ervoor dat de bedrijfsactiviteiten door kunnen gaan. We kunnen helpen bij het initiëren van duurzaamheidswerk, het ondersteunen van bestaand duurzaamheidswerk en het identificeren van noodzakelijke en vereiste ontwikkelingspunten in het bedrijf door onze duurzaamheidsexperts te raadplegen. De duurzaamheidsdiensten worden altijd aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.

Wat krijgt u als u ons kiest als uw duurzaamheidspartner?

Een klantgericht dienstverleningsmodel dat altijd flexibel is ten aanzien van uw behoeften

U speelt in op de toenemende duurzaamheidseisen van investeerders en financiers

U wordt betrokken bij de verandering naar een betere toekomst

Getrainde en deskundige duurzaamheidsexperts met professionele vaardigheden uit verschillende vakgebieden

U vergroot uw concurrentievoordeel door de verandering voor te zijn

Competentie van het uitgebreide netwerk van experts van Greenstep

Een echt duurzame partner die dezelfde waarden als u heeft

Duurzaamheid wordt onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering