NetSuite

NetSuite är en global och pålitlig business-plattform, som enkelt kan anpassas enligt olika behov hos tillväxtföretag och företag med internationell verksamhet. Vi hjälper er med implementeringen av NetSuite!

NetSuite Greenstep

NetSuite är en global och pålitlig business-plattform, som enkelt kan anpassas enligt olika behov hos tillväxtföretag och företag med internationell verksamhet. Greenstep erbjuder högklassig support för affärsutveckling och ekonomiförvaltning med hjälp av NetSuite. Vi har förstärkt NetSuite-plattformen branschspecifikt och således får våra kunder bättre stöd och förståelse för både programvaran och utveckling av den egna affärsverksamheten. Vi är er verksamhets strategiska partner och vi gör verksamhetsstyrningen till en effektiv och ändamålsenlig helhet med hjälp av NetSuite.

Tillväxt med hjälp av NetSuite

 • Med globalt, ekonomiskt stöd kan du expandera vart som helst.

All information du behöver finns i en och samma av Greenstep utformade helhet. NetSuite innehåller flera olika funktioner som är väsentliga för företag, bland annat kundförvaltning, verksamhetsstyrning, bokföring och webshop. Vi utformar alltid NetSuite så att det passar kunden och deras behov. På Greenstep sköter vi även gärna om de ekonomi- och lönetjänster som ni vill outsourca. Från oss får ni även erfarna experter som stöd för att bygga upp och expandera er affärsverksamhet. Läs mer om hur du kan expandera utomlands med hjälp av NetSuite på våra engelska sidor.

 • Med NetSuite ser ni kärnverksamheten tydligt och mobilt i realtid, oberoende av plats.

I NetSuite kan ni skapa olika, anpassade vyer och rapporter (dashboard) flexibelt i realtid, var ni än befinner er. NetSuite är en 100% molnbaserad tjänst, som varken kräver installation eller underhåll. Detta förenklar även tjänstesupporten, då det är enkelt att snabbt åtgärda möjliga störningar i NetSuite-systemet - eller fortsätta utveckla funktionerna i NetSuite.

 • Vi beaktar specialbehoven i just er verksamhet och bygger NetSuite runt era styrkor.

Varje företag har egna, unika särdrag. Vare sig det är frågan om lagerhantering, försäljning, inköpsavdelning eller något helt annat, tar vi verksamhetens styrkor i beaktande och utnyttjar dem vid utformandet av NetSuite. Med hjälp av en flexibel business-plattform kan vyerna enkelt anpassas enligt just era behov. Ni kan också kombinera data från olika externa källor och hantera det i egna, skräddarsydda vyer i NetSuite.

Greensteps NetSuite-tjänst hjälper dig att växa med klarhet!

För att du skall kunna använda NetSuite så effektivt som möjligt och kunna ta del av alla fördelar, har vi skapat skalbara tilläggstjänster till Greensteps NetSuite-kunder. Med hjälp av Greensteps lösningar kan man automatisera funktioner och underlätta användningen. Vi har gjort lösningar åt våra kunder bland annat för följande:

  • Elektronisk fakturering
  • Hantering och inriktning av inköpsfakturor
  • Effektivisering av betalningstrafik
  • FAS- och huvudboksrapportering

Vad är unikt med NetSuite?

Massimo Moretti / NetSuite-konsult

Kontakta våra NetSuite-experter, så kan vi tillsammans diskutera hur just ditt företag kan utveckla verksamheten med hjälp av NetSuite.