NetSuite

NetSuite är en global och pålitlig business-plattform, som enkelt kan anpassas enligt olika behov hos tillväxtföretag och företag med internationell verksamhet.

NetSuite Greenstep

NetSuite är en global och pålitlig business-plattform, som enkelt kan anpassas enligt olika behov hos tillväxtföretag och företag med internationell verksamhet. Vi erbjuder högklassig support för affärsutveckling och ekonomiförvaltning med hjälp av NetSuite. Vi har förstärkt NetSuite-plattformen branschspecifikt och således får våra kunder bättre stöd och förståelse för både programvaran och utveckling av den egna affärsverksamheten. Vi är er verksamhets strategiska partner och vi gör verksamhetsstyrningen till en effektiv och ändamålsenlig helhet.

 • Med globalt, ekonomiskt stöd kan du expandera vart som helst.

NetSuite innehåller flera olika funktioner som är väsentliga för företag, bland annat kundförvaltning, verksamhetsstyrning, bokföring, webshop mm. Vi utformar alltid NetSuite så att det passar kunden och deras behov. Greenstep erbjuder ett team flexibelt för att sköta om de ekonomi- och lönetjänster som ni vill outsourca. Från oss får ni även erfarna experter som stöd för att bygga upp och expandera er affärsverksamhet.

 • Ni ser kärnverksamheten tydligt och mobilt i realtid, oberoende av plats.

Ni kan skapa olika, anpassade vyer och rapporter (dashboard) flexibelt i realtid, var ni än befinner er. NetSuite är en 100% molnbaserad tjänst, som varken kräver installation eller underhåll.

 • Vi tar specialbehoven i just er verksamhet i beaktande och bygger NetSuite runt era styrkor.

Varje företag har egna, unika specialfunktioner. Vare sig det är frågan om lagerhantering, försäljning, inköpsavdelning eller något helt annat, tar vi verksamhetens styrkor i beaktande och utnyttjar dem. Med hjälp av en flexibel business-plattform kan ni anpassa vyerna enligt just era behov. Ni kan också kombinera data från olika externa källor och hantera det i egna, skräddarsydda vyer.

Greenstepin NetSuite-tjänst hjälper dig att växa med klarhet!

För att du skall kunna använda NetSuite så effektivt som möjligt och kunna ta del av alla fördelar, har vi skapat skalbara tilläggstjänster till Greensteps kunder. Med hjälp av Greensteps lösningar kan man automatisera funktioner och underlätta användningen. Vi har gjort lösningar åt våra kunder bland annat för följande:

  • Elektronisk fakturering
  • Hantering och inriktning av inköpsfakturor
  • Effektivering av betalningstrafik
  • FAS- och huvudboksrapportering

Kontakta oss, så kan vi tillsammans planera hur ditt företag kan dra nytta av NetSuite.