Transaksjonstjenester for kjøpere

Ønsker du å utvide din eksisterende kundebase eller ekspandere inn i nye, strategisk viktige markeder gjennom et bedriftsoppkjøp? Greensteps eksperter hjelper deg med å sikre en vellykket oppkjøpsprosess!

En godt planlagt prosess øker sjansene for et vellykket sluttresultat

Når du har identifisert behovene og målene for bedriftskjøpet, må oppkjøpsprosessen planlegges nøye. En godt planlagt prosess sparer både tid og penger. Ved hjelp av Greensteps ekspertteam kan du planlegge hele anskaffelsesprosessen slik at den oppfyller dine mål, eller du kan få hjelp av våre eksperter til å rette opp mulige mangler i et spesifikt delområde av prosessen. Greensteps team har erfaring med over 100 bedriftsoppkjøp!

Salgspris og ansvarsområder fastsettes under forhandlingene

I forhandlingsfasen er det viktig å forstå behovene til begge parter og finne en felles tone for forhandlingene. Å gjøre deg kjent med den andre partens virksomhet og tilhørende risiko øker sjansen for å lykkes i oppkjøpsprosessen. Formålet med en Due Diligence-analyse er å få en helhetlig oversikt over målselskapets forretningsdrift og potensielle risikoer. En ekstern ekspert kan gi en konkret merverdi til virksomheten gjennom observasjoner og forslag til tiltak som gjøres i forbindelse med Due Diligence-prosessen.

Ved hjelp av informasjon om virksomheten og dens mulige risikoer/muligheter kan virkelig verdi av målselskapet fastsettes. Våre eksperters erfaring innen verdivurdering fra mange ulike selskaper og bransjer sikrer dermed at du ikke betaler for mye.

Greensteps eksperter hjelper også med å strukturere avtalen som helhet. Uansett om selskapet kjøper virksomhet eller aksjer, er det viktig å definere ansvar, betalingsmåter og eventuelle earn out-rammer som overleveres i forbindelse med handelen. Å identifisere og vurdere ulike alternativer er en viktig del av en vellykket anskaffelsesprosess.

Bruk av datalagringstjenester, dvs. "datarom" hjelper vi med å skape vellykkede anskaffelsesprosesser. Målet med datarom er å skape et trygt sted for begge partnere, hvor informasjon og dokumenter knyttet til virksomheten trygt kan håndteres. På denne måten har du all nødvendig informasjon på ett og samme trygge sted, noe som fremskynder og forenkler prosessen.

Den virkelige suksessen til et bedriftsoppkjøp bestemmes etter avtalen

Målet med et bedriftsoppkjøp er å lykkes etter selve handelen, det vil si å kunne samle to uavhengige parter. Greensteps solide erfaring gir et godt utgangspunkt for å lykkes med dette. For å unngå en mislykket integrasjon eller ubehagelige overraskelser etter selskapsoppkjøpet, er det for eksempel viktig å ha kunnskap om due diligence-analysen. Under integreringen er det viktig å ta hensyn til praksis og kultur hos begge parter, slik at forretningsaktivitetene gjensidig støtter fremtidige mål. Vi hjelper deg med å sikre en vellykket integrasjon også fra et HR-synspunkt.

Fordeler for kjøper ved å ha Greenstep som ekstern ekspert ved et bedriftskjøp:

- Du får hjelp gjennom hele prosessen, eller med et bestemt delområde i prosessen.

- Å kjenne prosessen gjør det lettere å planlegge den godt, noe som sparer både tid og penger.

- Gjennom en god due diligence-analyse kan man gjøre observasjoner eller identifisere mulige risikoer i målselskapets drift.

- Et personvernvennlig datarom gjør det mulig for begge parter å effektivt og samtidig få tilgang til informasjon og dokumenter.

Kontakt oss, vi skaper klarhet i din oppkjøpsprosess!