Greensteps verdier

Hos Greenstep jobber vi ut fra våre felles verdier. Sammen har vi skapt fire grunnleggende verdier, som styrer vår måte å jobbe på. Disse er:

Ønske om å glede våre kunder

Dette ser man i vår arbeidshverdag ved å alltid lytte til kunden og deres ønsker. Vi tilstreber også feilfrihet, vennlighet og at arbeidet alltid gjøres i tide. Gjennom godt utført arbeid og gjensidig tillit kan vi bygge et solid grunnlag for kundeservice av høy kvalitet nå og i fremtiden.

Vilje til å utvikle oss selv og vår kunnskap

Vi fornyer vårt tjenestetilbud i henhold til kundenes behov. Stadig utvikling fører med seg visse utfordringer, men å overvinne disse utfordringene og lære nye ting er også en stor motivasjonsfaktor for oss. Ved å følge med i utviklingen kan vi også garantere så profesjonelle tjenester som mulig for våre kunder.

Lidenskap for å prestere sammen

Vi har felles mål og streber alltid etter å lykkes sammen med både kunden og vårt eget team!

Ærlighet og respekt overfor hverandre

Vi gir hverandre ærlige tilbakemeldinger og glem ikke å takke hverandre.

– Vi verdsetter og respekterer våre kolleger og vi behandler alle likt, uavhengig av stillingstittel. Hos Greenstep har alle rett til å være seg selv! Sier Raita Haarala, som jobber som HR & Employee Experience Specialist hos Greenstep.