Introduksjon av NetSuite

For å støtte utviklingen av våre kunders virksomhet, er NetSuite alltid designet ut fra kundens behov – med fokus på selskapets styrker.

NetSuite brukes av både små og mellomstore bedrifter samt bedrifter med en milliardomsetning. Uansett størrelse og bransje har alle bedrifter sine egne egenskaper og derfor bygger vi alltid NetSuite kundespesifikt med bedriftens styrker i fokus. Til deres disposisjon har dere et kompetent team for å støtte deres utvikling og vekst.

Hvordan kan kundens prosesser utvikles ved hjelp av NetSuite?

Siden ingen selskaper er like, er det første trinnet i implementeringsprosessen å designe plattformen slik at den passer kunden. Vi oppretter et kundespesifikt team av eksperter, som i tillegg til NetSuite-eksperter også inkluderer for eksempel CFO-eksperter, som har god innsikt i bransjen og virksomhetens drift. Våre eksperter går gjennom gjeldende hovedprosesser, støtteprosesser og fremtidige mål sammen med kunden. Deretter holder vi en workshop sammen med kunden, hvor vi fokuserer på å forstå kundens behov og analysere hvordan kunden kunne effektivisere sine prosesser ved hjelp av NetSuite. På bakgrunn av dette kan vi også bestemme omfanget av prosjektet og vi kan legge til rette forutsetninger som vi så bruker i gjennomføringsfasen.

Siden NetSuite har flere ulike funksjoner og moduler er det viktig for kunden å vite hva de skal bruke og hvorfor, og her fungerer våre eksperter som en viktig støtte. Nedenfor er eksempler på funksjoner og justeringer som våre kunder kan kontrollere ved hjelp av NetSuite:

Forettnings-/økonomistyringsprosesser
(styring av grunnleggende informasjon, regnskap, e-faktura, innkjøpsfaktura, prosjektledelse, bankforbindelser, rapportering, etc.)

HR & Lønn (HR master, ferieplanlegging, lønnsmateriell og regnskap, beregning av fleksitid)

Reiseregning (f.eks. reiseregning og utgifter, kredittkortforbindelser)

Analyse og BI (rapportering, automatisk tilkobling til NetSuite)

Integrasjoner, kundespesifikke (nettbutikk, eksterne varehus, underleverandører, etc.)

For å konkretisere innføringen av NetSuite bruker vi alltid et visuelt systemkart, hvor vi lager et bilde av dagens situasjon og presenterer forslag til hvilke moduler som bør benyttes for å sikre kundens behov og mål. Etter workshopen og gjennomgangen av virksomheten holder vi nok et oppstartsmøte med alle involverte interessenter, hvor vi blir enige om prosjektets fremdrift, før vi går videre til gjennomføring.


Hvorfor NetSuite? I videoen forteller Massimo Moretti mer om NetSuite: