Datalagringstjenester

Greensteps analysetjenester inkluderer bygging av et datalager og vedlikehold og rådgivning. Et datalager har samme funksjon for analysetjenesten som grunnlaget for et hus. Å bruke datalager i analyse- og rapporteringssystemer lønner seg alltid når du ønsker at informasjonen skal være organisert og enkel å håndtere, og når datamengden er stor. Data flyttes til datalagren gjennom integrasjoner, som igjen flytter informasjon mellom ulike systemer ved hjelp av grensesnittteknologi.

Gjennom automatisert integrasjon samles nødvendige data inn og lagres i datalagret. Der streber de også etter å redigere og forme dataene så langt det lar seg gjøre – dersom datamengden er stor. Til dette datalager kan du så koble f.eks. Power BI, hvor den endelige beregningslogikken og visualiseringen så skjer slik at dataene kan presenteres så oversiktlig og informativt som mulig for brukeren. På dette stadiet snakker man om BI-rapporter, som du kan få vite mer med her.

Hva er inkludert i våre datalagringstjenester?

For å gjøre bedriftens rapportering smidig, enkel og brukervennlig anbefaler vi i de fleste tilfeller å sette opp et datalager. Dette bidrar til å holde brukervennligheten til rapportene på et godt nivå uten lange lastetider eller krasjete nettleservinduer. Det er viktig å forstå at når en stor del av informasjonen allerede håndteres i datalagret, er det kun visualiseringen av informasjonen som utføres i rapporteringsverktøyet (Power BI), som gjør det mulig å effektivt lage en mer utviklet analyse og visualisering. Når datamengden holdes liten, er det også mulig å koble Power BI direkte til systemene uten datalager i mellom. Dette fungerer bra så lenge antall bilag i bedriften holdes på et moderat nivå.

Bygging av datalager

Et datalager er bygget opp for å håndtere og lagre informasjon hentet fra flere ulike kilder. Datalagret er derfor viktigere jo flere systemer som trengs for rapportering. Hvis systemene som brukes til rapportering er flere og allerede ett av dem inneholder en betydelig mengde data, er det absolutt verdt å administrere og modellere dataene i et eget datalager og først etterpå laste dem inn i et rapporteringsverktøy. Et datalager kan bygges og administreres av kunden selv, men da er vedlikeholdet også kundens ansvar. Greenstep kan også designe et datalager som et engangsprosjekt og deretter overlate styringen av datalagret til kunden. Vi anbefaler imidlertid at vi også håndterer styringen av datalagret som vi har bygget, da vi da kan fortsette å tilby allsidige utviklingsforslag for kundebedriftens rapportering.

Ledelse av datalager

Ledelse refererer til alt arbeid knyttet til vedlikehold og utvikling av datalager. Når vi administrerer datalagrene kan brukeren stole på at informasjonsmodellene alltid er oppdatert og data validert. Vi ivaretar også eventuelle endringer som gjøres i grensesnittene for systemleverandørene og deres mulige innvirkning på datalagrene og prosessene. For brukere av rapportene er ikke dette arbeidet synlig i daglig bruk, men det er en enorm og viktig del av utviklingen av rapportering, samt risikostyring.

Konsultasjon

Vi kan hjelpe våre kunder med alle spørsmål og behov knyttet til datalagrene. Vi hjelper til med design, konstruksjon og håndtering av datalager. Vi kan dermed fungere som kundestøtte gjennom hele datalagret sin verdikjede fra start til slutt. Hvis du har spørsmål angående datalager eller deres støttesystem, ikke nøl med å kontakte oss, så vil vi sammen vurdere hvordan vi går videre med din sak.

BI Book Data Room - rapporteringsplattformens eget datalager

I forbindelse med vår BI Book-rapporteringsportal har vi laget vår egen datalagringsløsning som har fått navnet Data Room. Ved hjelp av dette kan brukerne selv supplere dataene som brukes i rapporteringen ved å flytte f.eks. Excel-filer for budsjettering eller ved å legge inn prognoser direkte i en BI-rapport ved hjelp av tabeller som er fullt integrert med datarommet ditt.