Har deres bedrift internasjonal virksomhet, eller er det planer om å utvide virksomheten utenfor Norge? Greensteps eksperter hjelper til med å administrere deres bedrifts regnskap og annen finansadministrasjon effektivt og smidig også i utlandet.

For å lykkes med å utvide virksomheten utenfor grensene til eget land, trenger man å kjenne skatteprinsippene, lover og regler i landet eller landene man planlegger å ekspandere til. I tillegg til dette er kunnskap, erfaring og ressurser av stor betydning for at selskapets funksjoner skal støttes på globalt nivå.


Greensteps eksperter håndterer også regnskapet for din bedrifts globale virksomhet. I tillegg til våre eksperter i Norge, betjenes våre kunder lokalt i Finland, Sverige og Estland. I resten av verden hjelper vårt brede nettverk av partnere med å administrere bedriftsbeskatning og statlig rapportering i henhold til lokale prinsipper.

Dersom det er behov for å utvikle virksomheten videre, hjelper vi også gjerne gjennom for eksempel våre CFO-tjenester. Våre løsninger er planlagt for å kunne vokse sammen med selskapet, noe som gjør det mulig å utnytte hele vårt tjenestespekter også når regnskaps-, rapporterings-, økonomi- og analysebehovet er i stadig utvikling. Når hele konsernet styres som en helhet, er økonomiadministrasjonen effektiv og det er lettere å identifisere utviklingsområder.Greenstep er en del av MSI Global Alliance-nettverket og kan betjene kunder i over 100 land. MSI Global Alliance er et globalt nettverk av selskaper innen finans, lønnsadministrasjon, skatt og juss. På denne måten kan Greenstep hjelpe kunder med tjenester av høy kvalitet nesten hvor som helst i verden ved hjelp av nettverket. Les mer om MSI her: www.msiglobal.org

Fordeler du får når du lar Greenstep håndtere finansadministrasjonen for din bedrifts globale virksomhet:

  • Når vi håndterer regnskapet for både morselskapet og de utenlandske datterselskapene, forenkles konsolideringen, siden alt er i ett og samme system. Økonomiadministrasjonen blir dermed mer kostnadseffektiv og helheten blir tydeligere.
  • Du har en kontaktperson som hjelper med kontakten til datterselskapenes økonomiavdelinger, leverandører mv.
  • Vår erfaring og vårt globale nettverk gjør det raskere og enklere å starte et selskap i utlandet.
  • Når økonomiadministrasjonen er i orden uansett hvor du er aktiv, har du mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten.