I dagens verden er det viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon om hele konsernets situasjon. Effektiv konsolidering og konsernrapportering er av sentral betydning i utformingen av finansiell informasjon som brukes i ledelsen av konsernet.

Konsernets styrings- og rapporteringsprosesser er ofte kompliserte og krever mye ressurser og kunnskap. På grunn av dette hjelper vi hos Greenstep våre kunder med å utvikle så standardiserte grupperapporteringsprosesser som mulig og eliminere unødvendige manuelle arbeidstrinn, for å frigjøre mer tid til analyser og beslutninger. Enten det er en liten gruppe eller en stor, internasjonal gruppe, hjelper Greensteps erfarne konsernregnskapseksperter din bedrift med å effektivt administrere og rapportere konsernets økonomiske tall. Vår lange erfaring med moderne grupperapporteringsverktøy, som NetSuite, hjelper oss med å identifisere områder for utvikling i konsernrapporteringsprosessene.

Effektiv koncernrapportering

Et konsernforhold oppstår når morselskapet eier majoriteten av et annet selskaps aksjer, andeler eller andre rettigheter som gir stemmerett. Konsernselskapet har generelt behov for å utarbeide konsernregnskap. Greensteps erfarne konsoliderte regnskapseksperter hjelper din bedrift med å effektivt og av høy kvalitet utarbeide et konsolidert regnskap som oppfyller alle krav. Vår lange og allsidige erfaring med konsernrapportering fra flere ulike bransjer hjelper oss å sikre at både konsernregnskapet og annen rapportering på konsernnivå administreres med effektive og transparente prosesser.

En god grupperapporteringsprosess starter med å effektivt kunne samle inn informasjon fra datterselskapene. Det som ofte kan føre til utfordringer er om rapporteringen er forskjellig mellom de ulike datterselskapene. Det kan dreie seg om bruk av ulike regnskapsprogrammer og kontoplan, eller regnskapet er utformet etter et annet lands regnskapsstandarder. På grunn av dette er det viktig at de ansvarlige for konsernrapportering forstår både lokale krav og kravene som gjelder for hele konsernet, for å kunne sikre korrekt rapportering for begge datterselskapenes regnskapskonsulenter.

I større virksomheter lønner det seg å ha eget system for konsolidering og rapportering, og bestrebe seg på å automatisere innsamlingen av data fra datterselskapenes regnskap så langt det er mulig. Når det gjelder sammenlignbarhet av data, er det viktig å ha en konsistent kontoplan i konsernet. Ved hjelp av et konsolideringssystem automatiserer du også det meste av interne elimineringer og valutaomregninger, noe som gjør prosessen betydelig raskere og reduserer manuelt arbeid. Uansett om det er et mindre eller større konsolideringssystem, er det viktig å planlegge prosessene slik at de effektivt tillater endringer i selskapsstrukturer og regnskapsregler. Forholdene kan endres kontinuerlig og det er viktig å sikre gjennom kontinuerlig utvikling at konsolidert rapportering er en del av endringen. Greenstep hjelper til med å bygge og forbedre konsoliderte regnskapsprosesser!

Konsernrapportering, sammen med regnskapet, må gi ledelsen helhetlig informasjon om hele konsernets økonomiske situasjon, til støtte for beslutningstaking. Greenstep bidrar til å bygge måleinstrumenter for analyse av konsernets lønnsomhet, samt å lage informative og visuelle rapporter for oppfølging av inntjening, balanse og kontantstrøm. Ved hjelp av vårt BI-team kan vi også tilby effektive og dynamiske Microsoft Power BI-baserte rapporteringsløsninger for å modernisere rapporteringen i din bedrift.