Software mobile hero Software desktop hero

Støtte startups- og vekstbedrifter

Å støtte vekstbedrifter har vært i Greensteps DNA fra begynnelsen. Vi har tilegnet oss kunnskap fra vekstvirksomheten og bygget relasjoner med investorer. Sammen kan vi oppnå suksess!

Kontakt oss!

Vekst er en lagsport

En oppstartsbedrift møter ofte utfordringer knyttet til finansiering, menneskelige ressurser, kompetanse og prosessutvikling. Du kan og trenger ikke alltid å kunne gjøre alt selv. Greenstep har hjulpet mange bedrifter på deres vekstreise. Ved hjelp av vår faglige kompetanse og flere års erfaring kan vi hjelpe din bedrift med å finne de metodene som passer best for deg. På denne måten kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet og vi hjelper til med resten!

Greenstep ordnet i utgangspunktet all finansieringen til Moi Mobiili i våre tidlige dager, og det var veldig viktig, for vi snakker om millioner. Det ga oss umiddelbart tillit og tillit overfor Greenstep. De har vært vår ekspertpartner helt fra begynnelsen, noe som har vært veldig verdifullt for oss.

Moi Mobiili

Greenstep har støttet vår vekst fra starten ved å være vår partner innen økonomistyring. De hjalp oss også med implementering og utvikling av ERP-systemet vårt, som var avgjørende for oss. Vi kunne ikke ha vokst så fort uten Greensteps hjelp!

Oura

Greenstep has been along for our journey from the very beginning. They worked with us on the business plan, and assisted us in raising capital. Today, Greenstep handles all our financial management, accounting and payroll, and is sparring with us on new financial scenarios.

Eazybreak

Førsteinntrykket til investoren kan bare gjøres én gang

Hvis du tenker på å skaffe kapital, enten det er en seed-, serie A- eller serie B-runde, må grunnlaget være på plass for potensielle investorer. Når tiden er knapp og investorer normalt bare finner interesse for knapt en tidel av alle selskaper som presenteres, er det utrolig viktig å gjøre et godt førsteinntrykk.

Sammen med våre eksperter finner vi de beste alternativene for oppstart og vekstfinansiering for å støtte din bedrifts vekst. Investorer stoler på våre verdier og fakta vi presenterer, noe som betyr at du får sikker støtte for å kunne vise ditt fulle potensial. Ved å bruke en ekstern ekspert i forhandlinger med investorer, øker du sjansene for å lykkes, da eksperten hjelper til med å finne de beste kontaktene og sørger for at alt vesentlig dekkes under forhandlingene.

Vi har utført flere rapporteringsprosjekter for Independent Business Review for våre kunder. En Independent Business Review gir en oversikt over mulige finansieringsmodeller ved å bruke data fra selskapet samt eksterne ressurser. Rapporten gir investorene et klart bilde av selskapets situasjon og potensial, noe som gjør det lettere å få en positiv finansieringsbeslutning.

I tillegg til finansiering trenger selskapet også å planlegge søknaden om offentlig finansiering. Siden kanalene for offentlig finansiering er fragmenterte og delvis overlappende, er det fra selskapets side bra å kjenne til de ulike alternativene som finnes. Vi gir våre kunder profesjonell støtte ved valg av finansieringskilder og hjelper til med søknadsprosessen.

Startup icon

Å skaffe finansiering

Sammen med våre eksperter vil vi finne de beste oppstarts- og vekstfinansieringsmulighetene for å støtte din bedrifts vekst. Investorer stoler på tallene vi produserer og innflytelsen vi har, slik at du får en pålitelig støtte for å få ut ditt maksimale potensial.

Startup icon

Pålitelige backoffice-tjenester

Vi tar oss av din økonomistyring, slik at du kan konsentrere deg fullt ut om den operative siden. Om nødvendig kan vi også gi deg en dyktig og erfaren CFO eller controller på deltid – skreddersydd til dine behov.

Startup icon

Analytics og rapportering

Det er viktig å ha et klart bilde av bedriftens økonomiske situasjon eller hvordan kundenes betalingsatferd er for fremtidige forhandlinger om betalingsbetingelser. Med BI Book-rapporteringsverktøyet lager du brukervennlige og visuelt klare rapporter om ulike enheter.

Startup icon

HR tjenester

Vekst er en beundringsverdig tilstand, men den må også styres fra et HR-perspektiv. Vi kan støtte deg i planlegging og utvikling av prosesser, samt i mange andre HR-relaterte spørsmål.

Startup icon

Netsuite

NetSuite brings your entire business together into one platform and scales up internationally with you. At Greenstep, we help you grow through clarity and unleash the full potential of NetSuite.

Startup icon

Bærekrafttjenester

Å ta hensyn til bærekraft fra første stund skaper et solid grunnlag for bærekraftig vekst, og skaper også et konkurransefortrinn i investorenes øyne når de søker finansiering. Våre bærekraftstjenester er her for å hjelpe deg!

Veksten skjer i kjerneprosessene – vi hjelper til med støttefunksjonene

Mange vekstbedrifter har erfarne styrer, i tillegg forventer investorer at selskapets operative ledelse fokuserer på forretningsutvikling. Pressene er harde, og rullebanene er korte. Det er imidlertid ikke alltid mulig for bedrifter, spesielt i de tidlige stadiene, å ansette en kompetent finansdirektør eller controller til å håndtere bedriftens økonomi. Greenstep tilbyr deg en kompetent og erfaren CFO eller controller på deltid, skreddersydd for din situasjon. Våre økonomistyringstjenester kan også benyttes fra tid til annen i tilfelle en uventet situasjon. Det er generelt behov for Midlertidige ressurser, for eksempel ved plutselige personellskifter i overgangsperioden. På denne måten er din bedrifts økonomistyring i kostnadseffektive hender gjennom tids- og materialbaserte kontrakter

For å sikre vekst må selskapets ledelse fullt ut fokusere på operasjonelle aktiviteter. I dette tilfellet er det en god idé å sette ut støttefunksjoner, for eksempel økonomistyring, til en pålitelig partner. Vekstbedrifter bør derfor se etter en økonomistyringspartner som det kan utvikles med. Implementering av ren regnskap dekker lovpålagte forpliktelser, men prosesser forblir ofte ineffektive og kan ikke optimalt støtte et selskaps vekst. Regnskap av høy kvalitet og utviklingen av det øker til sammen antall runder til vekstmotorer i stedet for å bremse.

For å ha et klart bilde av økonomien og kundeatferden, må analyser og rapportering være i orden. Det er viktig å være tydelig på tvers av selskapets økonomiske situasjon eller hva kundenes betalingsatferd er for fremtidige betalingsperiodeforhandlinger. Med BiBook-rapporteringsverktøyet lager du brukervennlige og visuelt klare rapporter om ulike økonomistyringsenheter. Du kan også dra nytte av BiBook til å snakke med investorer så vel som finansfolk, og gi dem et klart bilde av selskapets situasjon.

Greenstep 2021 07 web

En vekstbedrift eksisterer fordi den har en overlegen teknologi, tjenestekonsept eller produkt.

Dens oppgave er å fokusere på å drive suksessen til det produktet. Vår rolle er å sikre at selskapet ikke trenger å bruke tid på støttefunksjoner og alltid støttes i alle stadier av veksten.

– Tore Teir

Personalet som drivkraft for vekst

I de tidlige stadiene av en oppstartsbedrift kan mangel på ressurser skape situasjoner som krever risikotaking. Kulturen til et lite team er basert på personlig kjemi mellom teammedlemmer – men HR-behov vokser hånd i hånd med selskapet. Når selskapet utvikler seg, er det ikke nok bare å ha en fungerende personkjemi; for å beholde kunnskapsrike mennesker og skape ny menneskelig kapital gjennom rekruttering, må du vurdere både personalledelse og ansattes erfaringer mer og mer.

I personalsaker kan bedrifter i utgangspunktet bruke ferdige arbeidskontraktmaler funnet på nett, men ved å gå gjennom HR-prosessene med en ekspert kan du enkelt unngå ubehagelige overraskelser. For eksempel kan enhetligheten i arbeidskontrakter, feriepraksis og oppsigelsespolitikk bringe overraskelser hvis prosedyrene ikke er nøye planlagt. I vekstfasen trenger ikke en bedrift alltid en intern HR-ekspert på heltid. I dette tilfellet kan en mer passende og kostnadseffektiv løsning være å få hjelp av en deltids HR-ekspert eller bruke vår HR Workshop-tjeneste.

Etter hvert som arbeidsstokken vokser, kommer også arbeidsgivers lovpålagte plikter i økende grad inn i bildet. Du må også sette mer fokus på å utvikle organisasjonskulturen og ta vare på ansattes opplevelser. Det er neppe noen overraskelse at engasjerte og fornøyde medarbeidere presterer bedre på jobben. Dette er også godt synlig økonomisk. Gjennom en sterk medarbeidererfaring er engasjerte medarbeider mer lønnsomme enn mindre engasjerte. Bedrifter som investerer i å skape en positiv medarbeideropplevelse har også høyere omsetning enn tilsvarende selskaper som ikke har investert i det. Av denne grunn er det viktig å inkludere HR-strategi i selskapets vekstreise.

Vekst er en beundringsverdig tilstand, som du også må kunne klare. Etter hvert som selskapet vokser, brukes mer tid på å bli kjent med nye mennesker. Med godt planlagte prosesser, som for eksempel en vellykket introduksjon, skaper du enda bedre forutsetninger for at personalet skal lykkes med sine oppgaver og utvikle sine ferdigheter. Vi fungerer som din støtte både i planlegging og utvikling av prosessene samt i mange andre personalrelaterte saker.

Sikre skalerbarhet, erobre verden!

Når man streber etter vekst, må man vurdere skalerbarheten til selskapets interne prosesser, også vurdere fremtidige behov. Ingen ønsker å havne i en situasjon hvor du ved utvikling av virksomheten merker at dagens systemer ikke lenger oppfyller dine behov. I alle fall må fremtidig vekst tas i betraktning når beslutninger tas. Ofte kommer imidlertid denne veggen opp når virksomheten vokser. Greensteps tjenester er designet for å kunne vokse med selskapet både nasjonalt og internasjonalt. For eksempel er HR-spørsmål og lønnsadministrasjon, virksomhetsstyring (f.eks. NetSuite) og utvikling av interne prosesser vesentlig enklere også i fremtiden når de allerede er tatt hensyn til i bedriftens vekststadium.

Vi hjelper gjerne til med å utvikle disse delområdene til en fungerende helhet, fordi vi ønsker å være med og hjelpe deg på reisen mot suksess!

Fem steg til suksess

 1. Førsteinntrykket til investoren kan bare gjøres én gang.
  Mange av våre kunder lyktes med bootstrapping, men mangelen på finansiering begynte allerede å være et hinder for vekst. Hvis du vurderer å skaffe finansiering, enten det er på frø-, serie A-, B-stadiet eller et mer etablert selskap, bør grunnarbeidet alltid være i orden for potensielle investorer. Når rullebanene er korte og den gjennomsnittlige investoren kun er interessert i omtrent hvert tiende målselskap som presenteres for ham, er sjarmerende ved første øyekast ekstremt viktig. Å bruke en ekstern ekspert i forhandlinger med investorer vil forbedre sjansene dine for å lykkes, da en erfaren forhandler vil bidra til å sikre deg de beste kontaktene samt sørge for at ingenting vesentlig blir utelatt fra forhandlingene. Sammen kan vi finne de beste mulighetene for oppstart og vekstfinansiering for å støtte veksten til din bedrift.

  Vi har erfaring med flere rapporteringsprosjekter for Independent Business Review, som gir selskapet en oversikt over mulige finansieringsmodeller ved bruk av data fra selskapets interne og eksterne ressurser. Rapporten gir finansiører en klar oversikt over selskapets status og potensial, noe som gjør det lettere å få en positiv finansieringsbeslutning.
  I tillegg til privat finansiering bør selskapet planlegge å søke om offentlig finansiering. Fordi de offentlige finansieringskanalene er fragmenterte og delvis overlappende, er det svært nyttig å kjenne til alternativene fra et selskapsperspektiv. Vi støtter veksten til våre kunder med vår ekspertise i å velge og søke om egnede offentlige finansieringskilder.

 2. Vekst skjer i kjerneprosessene – vi støtter deg med et pålitelig backoffice.
  Mange vekstbedrifter har erfarent styre, i tillegg forventer investorer at selskapets operative ledelse fokuserer på forretningsutvikling. Presset er hardt og rullebanene er korte. Det er imidlertid ikke alltid mulig for bedrifter, spesielt i de tidlige stadiene, å ansette en kompetent finansdirektør eller controller til å håndtere bedriftens økonomi. Greenstep tilbyr deg en kompetent og erfaren CFO eller controller på deltid, skreddersydd for din situasjon. Våre økonomistyringstjenester kan også benyttes fra tid til annen i tilfelle en uventet situasjon.
 3. Personell som vekstdriver.
  I de tidlige stadiene av oppstart skaper mangel på ressurser og merkekjennskap en situasjon der risiko må tas for å kunne konkurrere. Kulturen til et lite team er automatisk bygget på nøkkel personlig kjemi. Det er imidlertid avgjørende at HR utvikler seg hånd i hånd med selskapet. Etter hvert som selskapet vokser, er ikke funksjonaliteten til personlig kjemi alene nok. For å beholde de beste ekspertene og øke ny menneskelig kapital gjennom rekruttering, må mer oppmerksomhet rettes mot personalledelse og ansattes erfaring.
 4. Voks bærekraftig – ta hensyn til bærekraft helt fra begynnelsen.
  Å ta hensyn til bærekraft fra starten skaper et solid grunnlag for bærekraftig vekst, og gir deg også et konkurransefortrinn i investorenes øyne når du søker finansiering.
  For mellomstore vekstbedrifter oppstår vanligvis behovet for å måle og rapportere om bærekraft når de er en del av forsyningskjeden til store bedrifter. Kunder til store selskaper krever bærekraftsinformasjon fra leverandører som en del av de store selskapenes eget bærekraftsarbeid og rapportering. I tillegg må raskt voksende selskaper vurdere EUs krav til bærekraftsrapportering. Greensteps bærekraftstjenester vil hjelpe deg med å utvikle ditt bærekraftsarbeid og å måle og rapportere effekten av dine aktiviteter.
 5. Sørg for skalerbarhet, for å erobre verden.
  Ved sikte på fremtidig vekst må det tas hensyn til skalerbarheten i selskapets interne prosesser. Ingen ønsker å drive inn i en situasjon hvor de etter hvert som aktiviteter utvikler seg, kommer i en situasjon hvor dagens system ikke lenger er egnet for deres egne behov. Imidlertid oppstår dette problemet ofte når aktiviteten øker. Greensteps tjenester er bygget for å skalere til nasjonale erobringer så vel som internasjonale markeder. For eksempel vil HR samt lønn, forretningsstyring (f.eks. NetSuite) og utvikling av interne prosesser bli mye enklere også i fremtiden, da de allerede tas i betraktning i selskapets vekstfase.