Integrasjoner

En integrasjon betyr at to eller flere systemer er koblet til hverandre til en enkelt helhet. Vi mener at effektive integrasjoner er en forutsetning for moderne rapportering. For eksempel, ved slutten av rapporteringsmåneden, må dataoverføringen skje i sanntid og være så automatisert som mulig for at timeplanene skal holdes.


Fordeler med integrasjoner:

  • Automatisering - fjerner manuelt arbeid
  • Sanntidsinformasjon
  • Enkelhet
  • Nøyaktighet - minimerer menneskelige feil

Hensikten med integrasjoner er å automatisk og rettidig flytte data fra ett kildesystem til et annet system, til et datalager eller direkte til et rapporteringsmaskineri. Vi anbefaler å bygge integrasjoner slik at dataene går via et datalager, da det gjør det mulig å designe et skalerbart rapporteringssystem og gjøre mer kompleks visualisering. I praksis vil en slik integrasjon kunne innebære at salgs-, regnskaps- og kassasystemene kobles sammen, noe som gir brukeren et helhetsbilde av den økonomiske situasjonen på dags-, uke- og månedsnivå. Ved hjelp av riktig bygde systemintegrasjoner er det mye lettere for brukeren å lage prognoser for for eksempel fremtidig salgsutvikling og ressursbehov.


I tillegg til å lage integrasjoner for rapporteringsløsninger, har vi også gjort direkte integrasjoner mellom ulike systemer. Et godt eksempel på dette er automatisk overføring av daglig salg fra PayPal til et regnskapssystem. Denne typen integrasjoner er svært fleksible, da de sparer arbeidstid for regnskapskonsulenten, som dermed kan legge den tiden på andre oppgaver.

Integrasjonene vi bygger er alltid av meget høy kvalitet og dynamiske, for enkelt å kunne tilpasses mulige endringer. Integrasjonene gjøres enten ved bruk av ETL- eller ELT-prosesser, avhengig av miljøet og teknologien som brukes. Selv bruker vi moderne skybaserte løsninger (f.eks. Microsoft Azure og Power-Platform-produkter) samt effektive og dynamiske programmeringsspråk (f.eks. Python & R).


    Hos Greenstep har vi solid erfaring med høykvalitets integrasjoner i over hundre systemer, inkludert følgende: