IFRS-konsulenttjenester

Trenger du hjelp fra en kunnskapsrik og praktisk orientert ekspert ved anvendelse av IFRS-standarder?

Utgangspunktet for våre IFRS-tjenester er å kjenne din bedrift, dine behov og ditt rapporteringssystem. Ved å kjenne opprinnelsen til dataene kan vi hjelpe med anvendelsen av IFRS-regelverket i selskapets regnskapsrapportering. Våre eksperter holder seg alltid oppdatert selv med hensyn til de stadig skiftende IFRS-regelverket. For å kunne betjene våre kunder til rett tid og på en proaktiv måte, forbereder vi oss på endringer på forhånd. Det er viktig å observere fremtidige IFRS-endringer i virksomheten, for eksempel med tanke på avtaler. Ved hjelp av våre eksperters erfaringer kan vi skille ut viktig informasjon og sile ut irrelevant informasjon. I tillegg kjenner vi også regelverkshierarkiet og regelverkets forhold til hverandre. I våre IFRS-tjenester forsikrer vi også at din bedrifts rapporteringssystem produserer korrekt IFRS-informasjon. Ved behov kan vi forbedre aktivitetene i dine rapporteringssystemer gjennom forbedringsforslag. Greensteps eksperter har mange års erfaring innen IFRS regnskap og opp gjennom årene har vi gjort mange IFRS konverteringer for våre kunder. I tillegg har våre eksperter vært involvert og hjulpet våre børsnoterte kunder med blant annet IFRS-tolkninger og opprettelse av notater. Vi hjelper også gjerne selskaper med børsnoteringer.

Våre tjenester inkluderer følgende:

  • Gjennomgang og implementering i endringssituasjoner for individuelle standarder.
  • Validitetssjekk av IFRS-data opprettet av rapporteringssystemer.
  • IFRS-overganger blant annet i forbindelse med børsnoteringen.
  • IFRS regelverk innen verdipapirforetak.
  • Midlertidig bistand med IFRS-applikasjoner ved utarbeidelse av regnskap.
  • Oppretting og dokumentasjon av verdifallstester i henhold til IAS 36.
  • Dokumentasjon av WACC-beregninger.
  • Beregning av anskaffelsesverdi (Purchase Price Allocation) i henhold til IFRS 3.
  • IFRS standardopplæring: IFRS-oppdatering med mer, se mer på Greenstep Academy sine sider.