Greensteps eksperter hjelper deg med å administrere din bedrifts kundereskontro på en moderne måte.

Ved bruk av nettbasert regnskapsprogram er det enkelt å sende kundefordringer elektronisk. Regnskapsprogrammet sender kundefordringene til kundene, mens vi i Greenstep da sørger for at de kommer inn i regnskapsprogrammet. Gjennom oss blir hele kundefaktureringsprosessen mer effektiv, noe som frigjør tid til beste for din virksomhet.


Nesten alle regnskapsprogrammer har en ordrestyringsfunksjon, ved hjelp av denne kan kundefakturaer opprettes. Bedrifter foretrekker imidlertid ofte å bruke ulike programmer for ordrehåndtering, men heldigvis er det flere integrasjoner som er klare til bruk. Vi kan hjelpe deg med å integrere følgende programmer:

  • Sales Force,
  • Planmill,
  • Value Frame,
  • Severa,
  • Tuntinetti,
  • Maxtech,
  • Manu Online,
  • Max Technologies,
  • Koho mm.

Ved hjelp av disse integrasjonene vil kundeordre konverteres til salgsfakturaer, som så kan sendes automatisk til kundene.