Ledelserapportering

Vi i Greenstep hjelper til med å utarbeide en skreddersydd rapporteringspakke for din bedrift, som gir et oppdatert bilde av den økonomiske situasjonen og kan brukes som grunnlag for økonomiske beslutninger.

Bedriftsledelsens oppgaver omfatter alt fra planlegging av virksomheten til realisering og oppfølging av resultater. Formålet med finansiell rapportering er å produsere informasjon som støtter ledelsens beslutningstaking og hjelper ledelsen med å prioritere bruken av organisasjonens tid og eiendeler.

Informasjon om den økonomiske situasjonen ved bruk av målere

Hvert selskap er unikt, og derfor bør man alltid ta hensyn til virksomhetens særtrekk når man oppretter en rapporteringsenhet. Rapporteringsenheten som brukes av ledelsen bør svare på selskapets informasjonsbehov og inneholde resultatmål (KPIer, Key Performance Indicators) utledet fra selskapets drift og strategi. Ved å følge opp disse tiltakene får du informasjon om bedriftens økonomiske situasjon og prestasjoner i forhold til de mål som er satt på forhånd. Spesielt i starten av virksomheten er det viktig å følge med på kontantstrømmen, for å kunne identifisere investeringsmuligheter eller behov for tilleggsfinansiering i tide.

Rapporteringsenheten opprettes vanligvis som en løpende tjeneste, for eksempel månedlig eller før ledergruppemøter. Hvilken rapporteringsfrekvens som er hensiktsmessig avhenger av virksomhetens drift og virksomhetsledelsens informasjonsbehov. Ledelsesrapporteringen skjer i samarbeid med økonomiforvaltningen, regnskapskonsulent og lønnsregnskapsfører, for å sikre at rapportene gir et så klart bilde som mulig av virksomhetens situasjon. Prognosene og budsjettet som er brukt til å lage rapportene blir også gjennomgått av selskapets nøkkelpersonell.

Rapportene kan utarbeides regelmessig på grunnlag av selskapets regnskapsrapporter, enten skreddersydd etter initiativ fra Greensteps økonomieksperter – eller ved bruk av BI-rapporteringsverktøy (inkludert BiBook-rapporteringsplattformen). Ved å bruke BI-rapporteringsverktøy kan du lage en dynamisk og visuell rapporteringsenhet for kontinuerlige informasjonsbehov.

Fordeler med ledelsesrapportering:

Rapportene inneholder sentral informasjon som gir et helhetsbilde og støtter styring og utvikling av forretningsdrift, beslutningstaking og økonomiske mål.
Rapportering frigjør ledelsens ressurser til utvikling av kjernevirksomheten.
Regelmessig rapportering øker eksterne investorers tillit til selskapet.

Rapportene inkluderer blant annet:

- Regelmessig oppfølging av økonomiske mål gjennom analyser essensielle for selskapet.

- En sammenligning mellom dagens situasjon, tidligere perioder og budsjett.

- Tabeller og grafer for å tydeliggjøre observasjoner.

- En oversiktlig, skriftlig analyse i oppsummerende form, som inneholder undersøkelser for vesentlige avvik.

Greensteps eksperter vil hjelpe deg

Hos Greenstep tilbyr vi support til våre kunder i bl.a. utvikling av ledelsesrapportering, fastsettelse av beregninger og opprettelse av rapporteringsenheter for ledelsen. Vi hjelper din bedrift med implementering av riktig BI-rapporteringsverktøy, eller med jevnlig sammenstilling av rapporteringsenheten basert på regnskapet.