Controller/CFO deltid eller On-Demand

Gjennom oss får du tilgang til en profesjonell Controller/CFO som jobber med deg på deltid (f.eks. noen dager i måneden) i en avtalt periode eller på ubestemt tid. En deltidsansatt Controller/CFO er et godt alternativ for bedrifter som ikke trenger en heltidsansatt i økonomiavdelingen.

Controlleren håndterer typiske controlleroppgaver, for eksempel utvikling av økonomiske modeller, prognoser, budsjettering og rapportering til ledelsen, styret og andre interessenter. I tillegg til dette kan vi også hjelpe til med ulike ad-hoc prosjekter, som å søke om offentlige midler.

CFO er ansvarlig for virksomhetens økonomistyring i ønsket omfang, fungerer som virksomhetsledelsens samarbeidspartner og støtter virksomhetens drift og strategiske ledelse fra et økonomisk synspunkt. Han/hun analyserer og rapporterer også jevnlig virksomhetens økonomiske situasjon til ledelsen, er med på å sette de økonomiske målene og fungerer som ledelsens rådgiver i økonomiske forhold. CFO kan også etter avtale ivareta andre tradisjonelle CFO-oppgaver, for eksempel prosessutvikling, stå for finansiering eller fungere som rådgiver i selskapsoppkjøp/M&A-situasjoner.

Deltidsstillingen Controller/CFO er spesielt egnet for vekstbedrifter som ikke har et jevnt behov for en heltidsansatt. I tillegg er denne typen tjenester enklere og sikrere fra et ressurssynspunkt for en typisk oppstarts-/vekstbedrift. Vekstbedrifter bruker ofte en deltidskontrollør/CFO på Seed- og Series A-stadiet, men går etter det ofte over til en intern ressurs.

Fordeler med tjenesten:

  • En profesjonell Controller/CFO skaper et sterkt grunnlag for selskapets forretningsdrift og lønnsom vekst.
  • Selskapet får kostnadseffektiv tilgang til førsteklasses og profesjonelle tjenester.
  • Ledelsens ressurser frigjøres til beste for kjernevirksomheten og dens utvikling.