HR-tjenester som dekker dine behov

Greensteps mål er å kunne støtte sine kunder i deres ulike vekstfaser. HR-tjenester ble utviklet for å gjøre det enklere og smidigere for våre kunder å vokse. Ved å investere i forretningsrettet HR-arbeid, kultur og tydelighet i virksomheten kan du sikre både et stabilt grunnlag for vekst og gode medarbeideropplevelser. Våre HR-eksperter muliggjør vekst ved å tilby kunnskap innen ulike HR-aktiviteter, for eksempel:

  • organisasjonsplanlegging,
  • ledelse, coaching og kommunikasjon,
  • etablering, oppfølging og evaluering av målsettinger,
  • belønnings-, lønns- og belønningssystemer,
  • organisasjonskultur, tilbakemeldinger, etablering av felles rutiner,
  • rekruttering, ressursforvaltning og kunnskapsutvikling.
  • arbeidsrett og operativ HR.

Som med våre finansielle tjenester kan alle våre HR-tjenester skreddersys etter kundens behov. Våre HR-konsulenter håndterer også omfattende HRM- og HRD-enheter.

En av de mest populære HR-tjenestene er vårt HR-workshop og deltids HR-tjenester. På HR-workshopen får du raskt et helhetligt bilde av klientbedriftens HR-virksomhet og personalledelse. Som et sluttresultat får kunden en prioritert utviklingsplan for sitt HR-arbeid. Dette fungerer også ofte som en måte å starte et samarbeid mellom Greenstep og kunden. På denne måten har vi mulighet til å glede bedrifter og byråer som trenger hjelp på en best mulig måte.

HR Services Greenstep mobile hero HR Services desktop hero

Omfattende og fleksible HR-tjenester

Greenstep har tilbudt sine kunder HR-tjenester i flere år. Vårt HR-team har vokst til et effektivt team som kan støtte kunder med HR-tjenester av høy kvalitet.

Hvordan vi kan hjelpe?

Fordelene med outsourcet HR

For å muliggjøre vekst

Fra operativ til strategisk HR

Klarhet i endring og i vekst

Klarhet i endring og vekst, outsourcing muliggjør en objektiv tilnærming til moderne tilnærminger og bidrar til å lede endring.

Mer tid

Du kan konsentrere deg om forretningsvekst

Sterkt, stabilt grunnlag for personalen

Lovpålagte HR-tjenester leveres med høy kvalitet og til rett tid

Høyt kvalifiserte spesialister

Våre HR-konsulenter er erfarne innen endringsledelse og flinke og raske til å identifisere HR-behov i organisasjonen

Fleksible tjenester

Vi kan konsentrere oss om de viktigste utviklingsbehovene eller ta en mer helhetlig tilnærming til HR i din organisasjon

Kostnadseffektiv løsning

Alle våre tjenester kan skreddersys etter kundens behov

Alle står til din disposisjon på Greenstep

Med mer enn 500 eksperter vil du dra nytte av vår felles og distribuerte kunnskap