Treasury - tjenester

Profesjonell finansiell risikostyring reduserer effekten av finans- og valutasvingninger på virksomheten din.


Et selskap med virksomhet i utlandet er ofte utsatt for valutarisiko. Svingninger i valutakursen kan påvirke inntjening, kontantstrøm eller verdivurderinger negativt. En gjennomtenkt styring, overvåking og rapportering av valutarisiko bidrar til større forutsigbarhet i virksomheten. Avhengig av virksomhetens art er rente-, kreditt-, likviditets- og råvarerisikostyring også viktige deler av risikostyringen. Våre tjenester inkluderer for eksempel:

  1. Utvikling og oppdatering av Treasury -policy
  2. Rådgivning om valutarisiko og annen finansiell risiko, inkludert bruk av derivatinstrumenter
  3. Styrking av Treasury-organisasjonen
  4. Implementering av Treasury-systemer

Fordeler:
- Reduserer effekten av finansmarkedsrisiko på forretningsdriften
- Sikrer at derivatposisjonen ikke bringer noen overraskelser til selskapet

Optimalisering av arbeidskapital

Ved å optimalisere selskapets arbeidskapital og frigjøre kapital kan likviditeten forbedres og kontantstrømstyringen effektiviseres. Målet er å forbedre avkastningen på eksisterende likvide midler gjennom en hensiktsmessig pengemarkedsoperasjon. Det er viktig å optimalisere prosessene for innkjøp, salg og lagerstyring slik at arbeidskapitalen blir optimal.

Fordeler:

- Selskapet mottar tilleggsinntekter fra sine kontantressurser risikofritt, uten å sette den operative virksomheten i fare

- Optimalisert arbeidskapital frigjør likvide midler til operasjonelle aktiviteter, noe som reduserer behovet for kortsiktig finansiering

Profesjonell forvaltning av investeringsressurser

Vi kan lage en passende investeringspolicy for din organisasjon, samt hjelpe til med anbud og valg av egnede kapitalforvaltere.

Fordel:
Rådgivning av uavhengige kapitalforvaltere