HR-tjenester, interim, deltid eller prosjekt

HR-kunnskap for tidsbestemte behov


Påvirker foreldrepermisjonen HR-teamet ditt? Er det et kritisk behov for å implementere et HR-prosjekt raskt? Vil en nåværende HR-ressurs forlate sin stilling før en ny er rekruttert? Ingen fare, Greensteps erfarne HR-eksperter hjelper deg!

Greenstep tilbyr Interim HR-tjenester til bedrifter av ulike størrelser – alt fra vekstbedrifter til store børsnoterte selskaper. Kunden får tilgang til en av våre HR-konsulenter på heltid eller deltid i en avtalt periode, f.eks. i foreldrepermisjonen eller til et bestemt prosjekt. HR-eksperten kan jobbe i ulike roller etter kundens behov, for eksempel som HR-leder eller HR-spesialist.

Typisk for f.eks. vekstbedrifter til å bruke de interimistiske HR-tjenestene i ressursendringssituasjoner, når det er behov for å opprettholde HR-funksjonene i overgangsfasen. For børsnoterte selskaper og andre større selskaper er behovene ofte knyttet til ulike typer HR-aktiviteter på et bredere nivå.

Eksempler på hva HR-tjenesten inneholder:

Lovpålagte og operative HR-tjenester, som:

 • Generelle saker om ansettelsesforhold.
 • Styring av livssyklusen til arbeidsforholdet og tilhørende dokumenter og oppgaver.
 • Samarbeid innad i kundebedriften.
 • Arbeidssikkerhetsansvar og aktiviteter.

Strategisk HR og utvikling av organisasjonskultur, slik som:

 • Etablering av mål; oppfølging og utviklingsprosesser.
 • Organisasjonsplanlegging, kompetanseinversjon og kompetanseutvikling.
 • Lederskapsutvikling.
 • HR-rapportering: til styre, ledelse og ansatte.
 • Intern kommunikasjon.
 • Oppfølging av medarbeideropplevelsen.
 • Planlegging og gjennomføring av rekrutterings- og introduksjonsprosesser.

Våre eksperter kan ved behov håndtere daglige HR-rutiner eller for eksempel fungere som ledelsens samarbeidspartner

For å lykkes i HR-rollen er det nødvendig å kjenne til både arbeidslovgivningen og virksomhetens næringsliv. God vekst og lønnsomhet kan oppnås ved hjelp av en utmerket medarbeideropplevelse, som igjen sikrer en god kundeopplevelse. Greensteps HR-eksperter har solid erfaring fra ulike bransjer og en evne til å gi ledelsen relevant HR-informasjon, som gjør det lettere å styre virksomheten fremover. Vi støtter og utfordrer beslutningstakere til å overgå de fastsatte målene.Våre HR-konsulenter kan fungere som høyre hånd for klientbedriftens ledelse og ledere. HR-konsulenten bidrar til å lage felles rutiner og praksis, og hjelper til med å organisere personalledelsen innad i kundebedriften.

Fordeler med den midlertidige HR-tjenesten:

 • Kundebedriften får tilgang til en HR-spesialist ved behov
 • Fleksibel og profesjonell støtte i endringssituasjoner
 • Våre HR-konsulenter er erfarne endringsledere og HR-eksperter
 • HR-funksjoner som styres tydelig og organisert støtter vekst
 • Ved å ha en HR-konsulent vil det være mer ressurser igjen for ledelsen til å fokusere på andre funksjoner og utviklingsområder i virksomheten.
 • Kunden er garantert at alle lovpålagte forhold er utført korrekt og innen avtalt tid

   Spør mer om våre HR-tjenester!