NetSuite implementering

Bruk NetSuite smidig og enkelt ved hjelp av Greensteps kunnskapsrike team!

Vi tilbyr implementering av den internasjonale forretningsstyringsplattformen NetSuite for bedrifter. Greensteps eksperter har mange års erfaring med NetSuite-implementeringer og vi gjør dem alltid med kundens virksomheten i fokus. Vi støtter våre kunder både i bruken av plattformen, samt i utviklingen av egen virksomhet og vi fungerer som en strategisk partner før idriftsettelse, under hele implementeringsprosessen og etter.

Samarbeidet mellom kunden og Greenstep er svært viktig under idriftsettelse og det beste resultatet oppnås når kunden selv er involvert i prosjektet. Implementeringen og alle tilhørende faser er svært transparente: vi holder alltid proaktiv kontakt med kundene, og kunden kan følge med på hvordan prosjektet skrider frem og om nødvendig kan vi også raskt gjøre endringer i planene på kort varsel. På denne måten ønsker vi å sikre at kunden får det de ønsker og trenger for å effektivt kunne administrere virksomheten sin ved hjelp av NetSuite.

Prosessen for implementering av NetSuite

Nye prosesser og innføring av ny plattform for virksomhetsstyring er en stor endring for organisasjonen og derfor fungerer vi som en viktig støtte gjennom hele prosessen. I prosjekteringsfasen får vi et helhetsbilde av kundebedriftens drift og prosesser, og på bakgrunn av det utarbeider vi nødvendig materiell og lager en plan som vi tar utgangspunkt i når vi starter idriftsettelsesprosessen. Igangkjøringen gjøres i forskjellige stadier, som vanligvis inkluderer følgende faser:

 • Kick-off:
  Vi forsikrer, sammen med alle interessenter, at alle har en klar forståelse av prosjektets mål og tidsplan. Vi blir enige om hvordan vi går videre med prosjektet.
 • Forretningskartlegging:
  Vi går nøye gjennom selskapets drift og skaper en klar idé om ulike prosesser. Vi planlegger hvordan de eventuelt kan utvikles, slik at de understøtter selskapets vekststrategi optimalt.
 • Konstruksjon og validering:
  Vi konfigurerer systemet og lager prototyper for de ulike forretningsprosessene. På bakgrunn av disse gjør vi nødvendige analyser og tester for å sikre at systemet støtter alle brukernes mål.
 • Implementering:
  Dere kan bruke NetSuite. Vi tilbyr brukeropplæring etter behov og vi fungerer som støtte i endringen.
 • Optimalisering:
  Vi gjør fortsatt mulige optimaliseringer og etter den endelige valideringen er systemet klart til bruk og vi kan gå videre til live-fasen.
 • -> Go live!
  I Go live-fasen kan kunden bruke NetSuite i sin daglige drift. Vi støtter kunden gjennom hele go live-fasen og sørger for at bruken av plattformen fungerer problemfritt i hele organisasjonen. I tillegg til omfattende Go live-support, tilbyr vi også kontinuerlig støtte og utviklingstjenester til alle våre kunder. Kunden får dermed sitt eget NetSuite-team til disposisjon med tilhørende serviceleder, som kan hjelpe selv i de mest utfordrende situasjoner.