Bibook bi raportointi

BI-rapporter

BI-rapporter er visninger i Business Intelligence-systemene, der du enkelt kan dele forretningsdata med andre brukere. Ved hjelp av rapportvisninger kan de økonomiske nøkkeltallene presenteres på en lettfattelig måte. Visningene er interaktive og brukeren kan filtrere og endre analysemetoden selv med bare ett klikk.

BI-rapportene som Greenstep lager er alltid basert på Microsofts Power BI-system, som er markedets mest populære og allsidige BI-system. Ved bruk av Power BI utvikles ditt eget rapporteringssystem daglig. For den som gjennomgår rapportene betyr bruken av Power BI i praksis også at det alltid er mulig å analysere de presenterte tallene på et dypere nivå. Det betyr at for eksempel gjennomgang av økonomiske nøkkeltall ikke bare er noe som gjøres i en oversikt, men gjennomgangen går helt ned på verifikasjonsnivå.

Hos Greenstep kan vi lage BI-rapporter helt tilpasset etter systemene kunden bruker. I de fleste tilfeller vil det også være behov for datalagring og integrasjonstjenester, da disse går hånd i hånd. For kunden er BI-rapportene ofte den synlige delen av et analyseprosjekt, da disse fungerer som enkle brukergrensesnitt. Vi har også laget vårt eget brukergrensesnitt basert på Power BI: BI Book, som allerede brukes av hundrevis av fornøyde kunder.

BI-rapporter passer deg som vil

  • få mest mulig ut av rapporteringen
  • koble sammen ulike datakilder
  • ha hele organisasjonens rapportering på ett sted
    forbedre kvaliteten på rapporteringen
  • eliminere de manuelle arbeidstrinnene ved rapportering
  • at rapportene skal være enkle å dele
  • redusere arbeidstiden brukt på rapportering
  • koble rapporteringen mellom konsernets ulike selskaper