Kansainvaliset yritykset icon new
0 D1 A4978 new
Brand background blur
Kansainvaliset yritykset icon new

Et allsidig tjenestetilbud for internasjonale selskaper i Norge

Er dere et internasjonalt selskap som vurderer å utvide virksomheten til Norge? Eller har ditt internasjonale selskap allerede virksomhet i Norge, men dere ser etter en kunnskapsrik partner innen økonomi, regnskap, skatterådgivning eller HR? Ved hjelp av Greensteps omfattende tjenester drives selskapets virksomhet i Norge med suksess helt fra starten!

Lykkes i Norge ved hjelp av Greenstep!

Greensteps driftsmodell er utviklet med utgangspunkt i økonomiske prosesser som støtter vekst og internasjonal virksomhet. Å hjelpe bedrifter i deres globaliseringsprosess er derfor en hjertesak for oss, uansett om ekspansjonen skjer fra Norge til verden eller fra verden til Norge.

Ved å tilby økonomi- og HR-tjenester i verdensklasse støtter vi selskaper i ulike bransjer og størrelser med deres ekspansjon til Norge. Vi bistår også i utviklingen av forretningsdriften for et allerede etablert datterselskap i Norge. Som vår partner har du tilgang til over 600 eksperter som kjenner internasjonal virksomhet og dens spesifikasjoner samt svenske lover, skatt, HR og regnskapspraksis.

Sammen sikrer vi at din bedrifts virksomhet på det svenske markedet er så smidig og vellykket som mulig helt fra starten!

  1. Utnytte lokal kompetanse innen økonomiadministrasjon

  Internasjonale selskaper som opererer i Norge må oppfylle både lokale og internasjonale krav. Regnskapet og rapporteringen skal følge norske myndigheters anbefalinger, og internasjonale rapporteringsstandarder bør også tas i betraktning. Regnskaps- og rapporteringsprosessene må også planlegges slik at de understøtter både datterselskapets og morselskapets drift på en effektiv måte.

  Greensteps finanseksperter har lang og solid erfaring med å styre økonomien til internasjonale kunder. Du kan outsource dine økonomiske prosesser til oss i ønsket omfang og vi håndterer alt fra datterselskapets moms- og selvangivelser til hele den internasjonale organisasjonens regnskap. Våre eksperter hjelper også med f.eks. årlig utarbeidelse av regnskap, anvendelse av IFRS-standarder, skatterådgivning og oversettelser av vesentlige dokumenter.

  Samspillet mellom morselskapet og datterselskapet er en viktig del av en fungerende organisasjon. Gjennom våre CFO-tjenester tilbyr vi også pålitelig kompetanse innen økonomisk planlegging og prosessutvikling og vi håndterer også for eksempel selskapets rapportering til ledelsen. Etter kundens behov kan våre CFO-spesialister brukes på prosjektbasis eller som del av en pågående prosess (Interim CFO/Controller), hvor de fungerer i en CFO-rolle i selskapet på deltid eller heltid. . Våre økonomiske eksperter hjelper også gjerne det internasjonale selskapet i spesielle situasjoner, som f.eks. virksomhetsoppkjøp.

  2. Ta hjelp av en partner til personalsaker

  Når virksomheten utvides til et nytt land, trengs også sterk, lokal HR-ekspertise. For at bedriften skal lykkes best mulig er det viktig at du i det landet du ekspanderer finner en partner som kjenner de lokale lovene, som kan hjelpe til med å finne de rette personene og som kan gi råd om ulike HR- og lønns- relaterte problemer.

  I Norge er arbeidsgiveren forpliktet til å sørge for at arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med svensk arbeidslovgivning. Prinsipper knyttet til for eksempel arbeidstid, feriedager og lønnskostnader varierer både mellom land, men også innenfor ulike bransjer. Derfor er det viktig å kjenne til både arbeidslovgivningen og ulike bransjeavtaler – som ofte krever kunnskap fra en spesialisert HR-konsulent.

  Greensteps allsidige tjenester tilbyr pålitelige, lokale partnerskap til internasjonale selskaper også i andre HR-relaterte saker. Vi tilbyr våre kunder både outsourcet lønnsbehandling og løpende og prosjektbaserte operative HR-tjenester. Vi kan for eksempel hjelpe til med å utarbeide dokumenter knyttet til ansettelsesforholdet og med forvaltningen av arbeidsytelser og helse- og sikkerhetsspørsmål. Vårt HR- og lønnsteam jobber tett sammen, noe som gjør at vi kan svare på selv de vanskeligste lønns- og arbeidskontraktspørsmål.

  Gjennom våre strategiske HR-tjenester hjelper vi internasjonale selskaper med å forene organisasjonskulturen og skape en felles kommunikasjonspraksis i organisasjonen. Vi hjelper også med rekruttering og introduksjon av nye medarbeidere. Akkurat som med alt annet vi gjør, er et fungerende samarbeid med kunden og skalerbarhet av tjenestene etter kundens behov kjernen i våre HR- og lønnstjenester.

  3. Forene hele organisasjonen ved hjelp av NetSuite

  Verden blir mindre ettersom globaliseringen i bedriftsverdenen øker. I disse dager er informasjon lett tilgjengelig i sanntid via ulike systemer – og moderne skybaserte forretningssystemer gjør det enklere for internasjonale selskaper å administrere driften fra ett sted.

  Vårt profesjonelle personale og moderne systemer gjør økonomistyring og rapportering i internasjonale selskaper enda smidigere. Hos Greenstep anbefaler vi NetSuite til alle våre internasjonale selskaper. NetSuite er et 100 % skybasert system som gjør det mulig å følge alle selskapets kjernefunksjoner enkelt i et enkelt system. NetSuite brukes i dag av selskaper i over 200 land og mulighetene i systemet er uendelige.

  Greensteps NetSuite-team har mange års erfaring med planlegging og implementering av forretningssystemet. I tilfelle det internasjonale selskapet allerede eksisterer i NetSuite, hjelper vi med å lokalisere det svenske datterselskapet til det eksisterende NetSuite-systemet. Ved behov integrerer vi også det effektive kvitterings- og utgiftsstyringssystemet Bezala og lokale bankforbindelser til organisasjonens NetSuite, for å forenkle oppfølgingen av økonomi. Med våre løsninger kan vi om nødvendig også automatisere hele det internasjonale selskapets økonomiske prosesser til én effektiv helhet.

  Greenstep har også kontorer i Finland, Sverige, Estland og Åland og vi hjelper våre kunder lokalt av våre konsulenter ved kontorene i Espoo (Finland), Stockholm, Norrköping (Sverige) og Tallinn (Estland). Selv om bedriftskultur og praksis kan virke stort sett lik mellom naboland, er det fortsatt viktig å ta hensyn til blant annet lokale lover, prosedyrer og bankpraksis. Hos Greenstep samarbeider vi sterkt på tvers av landegrensene, noe som gjør din bedrifts ekspansjon til Finland og Estland enda enklere som vår kunde.

  I andre deler av verden hjelper våre partnere innenfor det brede MSI Global-nettverket med å administrere bedriftens finans-, skatte- og myndighetsrapportering i henhold til lokale forskrifter.