Back office tjenester for kapitalfond

Greenstep tilbyr skalerbare backoffice-tjenester for ulike typer fondsselskaper. Tjenestene omfatter alt fra investeringsrapportering til regnskap og myndighetsrapportering. Alle våre kunder får en oppnevnt kontoansvarlig fra oss, noe som betyr at en av våre profesjonelle CFO-eksperter er ansvarlig for myndighet og investeringsrapportering for ditt fond.

Forvaltning av kapitalfond og investeringsselskap krever spesiell kompetanse. Rapporteringsbehovet til fondsselskaper og andre regulerte selskaper kan være svært omfattende og detaljerte. Kravene til myndighetsrapportering er i stadig endring, noe som krever nøye oppfølging av de ulike regelverket. Investorer krever også å få riktig informasjon til rett tid. I dag forventer investorer også ulike alternativer angående distribusjon av rapporten; i stedet for bare en pdf-rapport, ønsker du for eksempel en elektronisk portal, hvor stedsinformasjonen oppdateres månedlig og kvartalsvis.

Fondenes regnskap styres av vårt eget fondsregnskapsteam, som har siste informasjon om ulike regelverk.

Greenstep tilbyr eksperthjelp til bl.a. følgende backoffice-oppgaver hos kapitalfond:

  • Fondets betalingstrafikk (kapitalfordringer og avkastning)
  • Fondsregnskap med spesialkompetanse. Hos Greenstep kjenner den kundevalgte, interne fondsregnskapsføreren til fondets særtrekk mht bl.a. fondenes regnskapsføring, beskatning og innholdet i balansen
  • Kontraktsfestet IPEV-rapportering
  • Myndighetsrapporter (AIFM, SIRA, FATCA, CRS)
  • Investorers ad hoc-forespørsler og andre støttefunksjoner knyttet til forvaltningen av fondet i henhold til kundens behov
  • Verdsettelsestjenester (fondenes verdsettelsesregler er strammet inn nylig)
  • Skreddersydd fondsrelatert opplæring

Vi hjelper deg gjerne med å administrere fondet ditt!