Forvaltning av arbeidskapital

Greensteps erfarne eksperter hjelper til med å optimalisere bedriftens arbeidskapital ved å bruke deres omfattende ekspertise og dataanalyse

Kassaflöde genom optimering av bevegelseskapital

Effektiv og bærekraftig optimalisering av arbeidskapital øker generelt effektiviteten til et selskaps virksomhet. Det kan øke kapitalomsetningen, forbedre kontantlikviditeten og avkastningen på investeringen. Arbeidskapitalstyring kan også optimaliseres, for eksempel i eksepsjonelle situasjoner i et selskap eller den generelle økonomiske situasjonen, i så fall er det en klar endring i selskapets kontantstrøm.

Arbeidskapitalstyring er optimalisering av forpliktet arbeidskapital langs hele verdikjeden i en bedrift. De ulike delene av produksjonskjeden og trinnene fra produksjon til distribusjon påvirker alle områder av arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen kan optimaliseres ved for eksempel å forhandle om lengre betalingstider for kjøpsfakturaer eller annen gjeld, effektivisere varelagerets omsetningshastighet eller effektivisere innkrevingen av kundefordringer – for å få kontantstrømmen til å vare lenger.

Hantering av bevegelseskapital for bedrifter i ulike størrelser

Olika bedrifter har ulike behov for håndtering av bevegelseskapital. Tilvekstbedrifter driver ofte på investeringer og kassaflöden kan til og med negativt - gjennom effektiv håndtering av bevegelseskapitalen etter at sikre kassalikviditeter. Ved behov flytter håndteringen av bevegelseskapital også fram til selskapets behov av tilleggsfinansiering till ett senere skede. Gjennom at optimal bevegelseskapital kan kassalikviditeten også forlenges merkbart, da til eksempel må ekstern finansiering flyttes fremover.

Hantering av bevegelseskapital bland større bedrifter mer på at likt middel ikke binder til bevegelseskapitalet, uten at kassa som frigörs kan brukes til noe annet, som dividendutdeling eller tilleggsinvesteringar. Ifall bevegelseskapitalet er optimert på beste mulige måte og til eksempel 20 Mkr frigörs til et annet formål, kan man forholde seg til kommende investeringer 20 Mkr mindre i banklån. Spesiellt innenfor børsbolagslønnen det er spesielt oppmerksom på optimal håndtering av bevegelseskapital, siden man med det oppnår en bedre avkastning på investeringer, noe som øker bolagets oppskattning i investors øyne.

Gjennom å kjenne til nuläget er det enklare å utvikle virksomheten

Med hjälp av en nulägesanalys kan man få en överblick av rörelsekapitalet i nuläget, hur det har utvecklats under åren, samt hur olika delområdet har utvecklats i absoluta termer och omsättningshastighet (kundfordringar, kortfristiga skulder, lager). Den information man får från analysen jämförs sedan med företag som är verksamma inom samma bransch, vilket hjälper att fastställa företagsledningens ambitioner när mål sätts upp. På basen av dessa sätts nya mål upp för följande år och man går detaljerat igenom de åtgärder med vilka målen kan nås.

Hvordan kan håndteringen av bevegelseskapitalet forbedres?

  • Kundefordringer: Omsetningshastigheten kan konkret forbedres ved å utarbeide konsernretningslinjer for salg og selgere, forhandle kortere betalingsbetingelser med nåværende kunder og stramme inn inkassoprosessene ved å følge vanlige inkassoprosedyrer og sende forhåndspåminnelser til de viktigste kundene (dersom det er kunder). som stadig betaler for sent > forskuddsbetalinger for dem i fremtiden).
  • Leverandørgjeld: Forbedre omløpshastigheten med retningslinjer for gruppekjøp, ved å forhandle lengre betalingsbetingelser med nåværende leverandører og innføre strengere innkjøpspolitikk også når det gjelder betalingsbetingelser for indirekte kjøp.
  • Varelager: Lagerprosesser kan forbedres, for eksempel ved å lage klare instruksjoner for varelager samt sikre regnskapspraksis og rask levering av det ferdige produktet. For å forbedre omsetningen på lageret trengs det også arbeidsmetoder for å prognostisere bestillinger, slik at råvarer ikke bestilles unødvendig bare for å ligge på råvarelageret. Dette krever gode kunderelasjoner og evne til kunden til å forutse egne behov.
  • Analyse av produktporteføljen og etablering av produktstrategi ut fra arbeidskapitalsynspunkt: Vi gjennomgår hvordan produktene produseres og om de krever avvikende råvarer eller materialer, eller eventuell spesiell tilpasning i produksjonslinjen. Kan produktene produseres i et større volum, eller binder spesifikke produkter opp unødvendig lagringsplass og dermed øker omsetningshastigheten? Også f.eks. identifisering og optimalisering av bortkastede materialer er en viktig del av prosessen.

For å forbedre arbeidskapitalen er det nødvendig at antall kundefordringer, varebeholdning og omsetningshastighet i ulike delområder reduseres, mens andelen av leverandørgjelden vokser og deres omsetningshastighet utvides på tilsvarende måte.


Greensteps eksperter hjelper deg

Våre eksperter kartlegger din bedrifts nåværende situasjon og lager en plan for å optimalisere arbeidskapitalen din. Vi bruker moderne verktøy, som Power BI og BI Book, som gir oss et klart bilde av bedriftens økonomiske situasjon. Vi kan også følge indikatorene for arbeidskapitaleffektivitet: hva er kundefordringene, hva er deres gjennomsnittlige betalingsperiode, hvordan er omløpstiden til leverandørgjelden i forhold til omløpstiden for kundefordringene og hva er omløpshastigheten på varelageret, og på denne måten forutse kontantstrømmen.

Greensteps CFO-team består av flere erfarne eksperter, med bred bransjekunnskap og erfaring med ulike kundetyper – alt fra startups til børsnoterte selskaper.