Situasjonsanalyse

En bedrift møter mange endringer i løpet av sin livssyklus. Uansett om disse endringene skyldes eksterne eller interne faktorer, er det alltid greit å følge med på status i prosesser. Ny strategi, plutselige personalendringer og tilleggsfinansiering er gode eksempler på situasjoner hvor det er nødvendig å ha god oversikt over tilstanden til finansadministrasjonen.

Greensteps situasjonsanalyse hjelper deres bedrift med å kartlegge økonomiadministrasjonens tilstand. Dette støtter selskapet i fremtidig planlegging og beslutningstaking ved å forbedre egen ressursbruk. En ekstern, uavhengig ekspert har evnen til å se forbi de tradisjonelle arbeidsmetodene og utfordre og analysere effektiviteten deres. Vi i Greenstep jobber med over 700 eksperter innen de ulike områdene og vi har kunnskap fra de fleste ulike bransjer. Dette betyr at våre eksperter kan bruke ulike bransje spesifikke beste praksis-prinsipper for å kartlegge bedriftens nåværende situasjon og hvordan du når dine fremtidige mål.


En analyse av økonomiens nåværende tilstand passer alle bedrifter som ønsker å utvikle de ulike funksjonene i økonomistyring og gjøre dem mer effektive. Det spiller ingen rolle om du har et klart bilde av dine mål eller ikke, vi i Greenstep støtter deg i utviklingen av virksomheten. Å ha en klar ide om dagens situasjon er viktig for å kunne nå fremtidige mål.

Du kan gjøre en situasjonsanalyse med fokus på konkrete delområder innenfor økonomiadministrasjonen, eller den kan inkludere alle virksomhetens økonomiske prosesser. I en oppgave kan du for eksempel kartlegge:

  • Ledelse, struktur og ressursstyring.
  • Regnskaps- og salgsprosesser samt prosesser for innkjøpsfakturering.
  • Beskrivelse av informasjonssystemene som brukes.
  • Internregnskap og struktur for kostnadssteder.
  • Arbeidstidsoppfølging, lønnshåndtering og reisefaktureringsprosesser.
  • Prognostisering og budsjettering.
  • Operasjonelle og økonomiske KPIer.

En situasjonsanalyse laget av en av Greensteps eksperter gir deg en oversikt over økonomiforvaltningens utviklingsområder, og hvordan du går frem med disse (hurtige tiltak / lengre utviklingsprosjekter).

Prosjektet kan også sammenligne hvordan økonomiadministrasjonen er innrettet i like store selskaper som er aktive i lignende bransjer og som har lignende forretningsmodeller.

  • Omfanget av tjenesten tilpasses alltid etter virksomheten og bedriftens størrelse.
  • Fra oss får du alltid en erfaren ekspert eller team.
  • Undersøkelsen er også alltid ledsaget av hensiktsmessig dokumentasjon, som kan fungere som en plan for videre tiltak (prosjekter, systemvalg, tilbudsforespørsler, etc.)

Vi i Greenstep ønsker å hjelpe din bedrift med å nå og overgå dine mål!