IPEV og EVCA rapportering

Greenstep håndterer profesjonelt investor- og porteføljerapportering av private equity-fond i henhold til prinsippene til Invest Europe

Invest Europe, paraplyorganisasjonen for europeiske private equity-fond, anbefaler at deres medlemsfond rapporterer i henhold til standardiserte prinsipper, hvorav den anbefalte rapporteringsretningslinjen er Invest Europe Professional Standards Handbook. I tillegg er det egne verdsettelsesretningslinjer for fondets porteføljeselskapsvurderinger, IPEV Valuation Guidelines.

Formålet med fondsrapporteringen er å harmonisere rapporteringen av fond og å definere informasjonen som skal rapporteres til fondets interessenter slik at en investor som investerer i ulike fond kan sammenligne resultatene til fondene med samme kriterier og informasjon. Målselskaper er sjelden offentlige, og investor må kunne stole på informasjonen i rapporten. En standardisert rapporteringsmodell sikrer at informasjonen er riktig rapportert og tilstrekkelig. I tillegg er det viktig at den rapporterte informasjonen kan utledes fra fondets regnskap. Investorer krever at fondet rapporterer i samsvar med standardiserte prinsipper før de investerer i fondet. Slik opererer selskaper, pensjonsselskaper og andre institusjonelle investorer som investerer i fond med offentlige midler.

Investorrapporten er en naturlig forlengelse av regnskapet. Hos Greenstep er det ferdige prosedyrer for innsamling, behandling og rapportering av data.

Rapporteringsverktøy for smidig investorrapportering

Vi tilbyr våre kunder investorrapportering basert på Greensteps eget programvareprodukt. BiBook-rapportering brukes til å samle inn nødvendig data fra porteføljeselskaper og redigere den til det formatet anbefalingene krever, og lytte til kundens spesifikke ønsker. Vårt kunnskapsrike team bistår fondet med å designe utseendet og innholdet i rapporteringen. Med vår løsning distribueres investorinformasjon enkelt til brukere som trenger det, og tallene bringes inn i en visuell og forståelig form. Visningene er interaktive og brukeren er i stand til å filtrere og endre analysemetoder med smidighet. Ved behov tilbyr vi også rapportering i pdf-format.