Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Ta steget mot en mer bærekraftig fremtid med oss!

Vi hjelper våre kunder med å komme i gang med sitt bærekraftsarbeid, utvikle bærekraft og rapportere om det til interessenter.

Kontakt oss

Allsidig hjelp med bærekraftsspørsmål for din bedrift på en rask tidsplan

Bærekraft er en del av Greensteps DNA. I fremtiden vil bærekraft være en nødvendig del av selskapets overordnede strategi. Vi er til hjelp ved dette vendepunktet. Du bør ikke la endringen forpliktet av lovgivningen skremme deg, men snarere se den som en mulighet – selskaper som handler raskt får de mest betydelige konkurransefortrinnene som bærekraftig virksomhet kan gi!

Å endre næringsvirksomheten til en mer bærekraftig retning er ikke en meningssak, noe som også understrekes av EUs mål om å være klimanøytrale innen 2050. For å nå dette målet vil lovverk som berører en større gruppe selskaper publiseres fra EU-nivå . Disse publikasjonene på EU-nivå er for eksempel taksonomi, dvs. klassifiseringssystem for bærekraftig finans, CSRD og SFDR. Bærekraftsmålinger vil bli en del av standard styring og rapportering av selskaper. Gjeldende regelverk provoserer allerede enkelte selskaper, for eksempel børshandlede selskaper som sysselsetter mer enn 250 personer, til å ta grep senest nå.

Derfor vil vi hjelpe kundene med å møte bærekraftskravene og utvikle sine aktiviteter for å gjøre lønnsomme forretninger i fremtiden. Hvis kunden fortsatt er på startpunktet for sin vei mot bærekraft, hjelper vi dem å sette i gang bærekraftsarbeidet. Det første og viktigste trinnet er å bestemme de aspektene ved bærekraft som er de viktigste for selskapet. Utviklingstrinn og rapporteringspraksis avtales sammen og tildeles resultatet fra en vesentlighetsanalyse. I tillegg sikrer vi at vi rapporterer de riktige tingene som kreves av de store interessentene (f.eks. finansbransjen, kunder, partnere).

Tiimi

Å opptre ansvarlig er en forutsetning for lønnsom virksomhet i fremtiden. La oss hjelpe deg!

Bærekraft er inkludert i all virksomhet

Et bærekraftig perspektiv er en del av enhver moderne forretningsmodell. EU og selskapers interessenter krever i økende grad bærekraftsrapportering og tilpasning til alle forretningsaktiviteter. Derfor må en omfattende bærekraftig virksomhet vurdere mer enn bare ESG-rapportering.

Begrepet ESG er en forkortelse av ordene Environmental, Social, and Governance, og det brukes ofte i sammenheng med bærekraft og bærekraftig utvikling. Den samler nøkkelhandlingene, kravene og målene for bærekraftsarbeid.

  1. Bærekraftig miljø
    Kjerneområdet for miljømessig bærekraft og ansvar er beskyttelse av biologisk mangfold og økosystemer. I forretningsvirksomhet gjenspeiles dette for eksempel i miljøpåvirkningen (negativ og positiv) av hele selskapets livssyklus, som kan bestemmes ved beregning av karbonavtrykk og håndavtrykk. Forretningsmodeller for sirkulær økonomi og vurdering og rapportering av foretakets EU-taksonomier er også inkludert i miljøansvar.

  2. Sosial bærekraft
    Sosial bærekraft er knyttet til næringslivets sosiale innvirkning, sikring av menneskerettigheter og utvikling av ikke-diskriminering og likestilling. I arbeidsmiljøet inngår det i styringsmodellene, lederarbeidet, og vedlikehold av ansattes trivsel. Hjelp og støtte for å skape et sosialt ansvarlig arbeidsmiljø kan for eksempel gis fra en interim bærekraftsspesialist som kan hjelpe en dag, en uke eller en hvilken som helst nødvendig tid. De vil også bli støttet av vårt HR-konsulentteam om nødvendig.

  3. Bærekraftsstyring
    Good Governance/ godt styresett og Whistleblowing/ varsling er nøkkelbegrepene for bærekraftig styresett. Godt styresett er knyttet til alle aspekter av virksomheten, og det sikrer selskapets fortsatte Due Diligence-beredskap. Varsling, en kanal og prosess for å rapportere misbruk, er styrt av et EU-direktiv og er for tiden obligatorisk for alle bedrifter som sysselsetter mer enn 250 ansatte. Code of Conduct, eller etisk policy, er også en sentral del av ansvarlighetsarbeid knyttet til bærekraftsstyring.

Enten din bedrift er stor eller liten, en nystartet bedrift eller et børsnotert selskap, sørger bærekraftsarbeidet for at forretningsaktivitetene kan fortsette. Vi kan hjelpe til med å sette i gang bærekraftsarbeid, støtte eksisterende bærekraftsarbeid og identifisere nødvendige og nødvendige utviklingspunkter i næringslivet ved å konsultere våre bærekraftseksperter. Bærekraftstjenestene er alltid skreddersydd på kunde-til-kunde-basis for å passe bedriftens behov.

Bli kjent med våre bærekraftstjenester

Hva får du hvis du velger oss som din bærekraftspartner?

En kundeorientert servicemodell alltid fleksibel til dine behov

Du svarer på økende krav til bærekraft fra investorer og finansfolk

Du vil være involvert i endringen mot en bedre fremtid

Kunnskapsrike bærekraftseksperter med faglig kompetanse fra ulike felt

Du øker ditt konkurransefortrinn ved å være i forkant av endringen

Kompetanse til Greensteps omfattende nettverk av eksperter

En genuint bærekraftig partner som deler de samme verdiene med deg

Bærekraft blir en del av hverdagen