Mobile hero banner Sustainability desktop hero v2

Ta steget mot en mer bærekraftig fremtid med oss!

Vi hjelper våre kunder med å komme i gang med sitt bærekraftsarbeid, utvikle bærekraft og rapportere om det til interessenter.

Kontakt oss

Allsidig støtte i selskapets bærekraftspørsmål – raskt og fleksibelt

Bærekraft er en del av Greensteps DNA. Vi ønsker å være en bærekraftig arbeidsgiver og strategisk partner og derfor er vårt eget bærekraftsarbeid også en viktig del av vår bærekraft. Vår leder for bærekraftstjenester Pirjo Virtanen er ansvarlig for utviklingen av Greensteps bærekraftsarbeid.

Omfattende og fleksible bærekraftstjenester

Vi hjelper våre kunder med å komme i gang med sitt bærekraftsarbeid, utvikle bærekraft og rapportere om det til interessenter. Grunnlaget for å definere vesentligheten av bærekraft er de viktigste effektene av virksomheten samt interessentenes forventninger til bærekraftsarbeidet.