CFO Services External Greenstep mobile hero CFO Services CFO Internal test1

Ekstern rapportering CFO tjenester

Unik tjeneste – støttet av et team på 30+ beste eksterne regnskapsførere

Med sterk ekstern regnskapsekspertise har vårt CFO-team for ekstern finansiell rapportering allerede vokst til 30 personer. I likhet med våre andre konsulenttjenester er våre eksterne rapporterende CFO-tjenester primært rettet mot å muliggjøre våre kunders vekst og utvikling.

Vårt eksterne konsulent team for finansiell rapportering tilbyr et bredt spekter av konsernregnskap og IFRS-tjenester. Våre kunder bruker vår ekspertise spesielt til eksterne rapporteringsutviklingsprosjekter, rapporteringssituasjoner som krever spesifikk kompetanse og ressursbegrensninger i økonomistyring. En spesialist kan for eksempel tre inn i gruppens kontrollør i løpet av en ferie eller lignende periode, og påta seg en midlertidig rolle så lenge det er nødvendig.

En børsnotering (IPO) er en krevende endringssituasjon, hvor IFRS-kompetanse og ekspertens innsikt og erfaring med å gjøre selskapet klar for en børsnotering er gull verdt. I løpet av 2022 var vi involvert i fire børsnoteringer på Helsinki-børsen. Våren 2023 mottok vi First North Certified Adviser-sertifiseringen fra Nasdaq, noe som ytterligere forbedrer tjenestene våre for vekstbedrifter. Vi kan fungere som sertifisert rådgiver for selskaper notert på First North-listen til Helsinki Stock Exchange.

Konsernrapportering og konsolidering er et sterkt ekspertiseområde for våre eksterne regnskapskonsulenter - vi har evnen til å ta dine konsernrapporteringsprosesser betydelig videre. Vår systemekspertise holdes oppdatert.

Forvaltning og regnskapsføring av investeringsfond og investeringstjenesteselskaper krever spesifikk kompetanse. Våre backoffice-tjenester for private equity-fond gir pålitelig ekspertise på fondenes spesifikke behov, og sikrer f.eks. regulatorisk rapportering eller investorrapportering.