Bærekraftsworkshop

Har du tenkt på hvordan du kan komme i gang med utviklingen av selskapets bærekraftsarbeid? Ved hjelp av vårt bærekraftsworkshop kommer du raskt og trygt i gang med bærekraftsarbeidet ditt!

Vårt bærekraftsworkshop gir en inspirerende og praktisk start på kundens bærekraftsarbeid. Som et resultat av workshopen gjøres det en kartlegging av relevansen av bærekraft for kunden, samt en første versjon av kundens bærekraftsprogram.

Workshopen er utformet som en helhet som best møter kundens behov. På bakgrunn av foreløpige diskusjoner og materiell kartlegger Greensteps konsulenter hvordan bærekraftsarbeidet ser ut i øyeblikket. Kartleggingen av relevansen av bærekraft inneholder verktøy for å definere relevansen: Kartleggingen veileder vurderingen av effektene samt innsamlingen av interessentenes forventninger.

Ved hjelp av introduksjonsworkshopen lages det også et første bærekraftsprogram for kunden, hvor de første, konkrete målene for bærekraftsarbeidet utpekes. På workshopen går du også gjennom ledelse av bærekraftsarbeidet og valg av rapporteringsmetode for å oppfylle behovene til bedriften og interessentene.


Bærekraftsworkshopen inkluderer:

  • Kartlegging av relevansen av bærekraft
  • En første versjon av bærekraftsprogrammet
  • Bærekraftsarbeidsledelse og rapportering


Fordeler med bærekraftsworkshopen:

  • Ved hjelp av å kartlegge relevansen av bærekraft skapes det et klart bilde av bærekraft fra forretningsdriftens synspunkt
  • Gir en inspirerende start på målrettet bærekraftsarbeid
  • De første konkrete målene lages
  • Verktøy for intern og ekstern kommunikasjon om bærekraft