Beregning av karbonfotavtrykk

Å beregne selskapets karbonavtrykk gir deg et forsprang. Vi hjelper din bedrift med å ligge i forkant også i fremtiden.

EU tar sikte på klimanøytralitet senest innen 2050. Bedrifter som ikke forplikter seg til dette kan få det vanskelig – fremfor alt hvis de ønsker å holde virksomheten lønnsom. Enkelt sagt betyr klimanøytralitet at samfunnet bare produserer så mye utslipp som det kan fjerne fra atmosfæren.

Hvordan påvirker dette deg?

Ingen bedrifter vil kunne unnslippe regelverket slik at endringene ikke skal påvirke deres egen forretningsdrift. Ulike mål på bærekraft vil i fremtiden være av enda større interesse for både kunder, samarbeidspartnere og finansiører.

Heldigvis er disse holdbarhetsmålerne ikke så kompliserte som de høres ut. Sammen kan vi raskt finne ut hvilke utslipp produktene og tjenestene din bedrift produserer har. Vi starter med enkle og mest betydningsfulle områder, for eksempel logistiske drivstoffutslipp, som enkelt kan beregnes ved hjelp av data fra løpende regnskap.

Vi hjelper din bedrift med å øke sitt konkurransefortrinn:

  • måle virksomhetens utslipp og miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen
  • måle positive effekter av virksomhetens handlinger for å bidra til reduserte utslipp i samfunnet
  • utarbeide en plan for å redusere utslipp og annen negativ miljøpåvirkning
  • støtte strategiarbeid og utvikling av forretningsdriften
  • gjøre utslippsinformasjon til en del av produktet eller tjenesten
  • bruke informasjon i salg og kommunikasjon.

Fordeler med utslippsberegning og livssyklusanalyse:

  • Klart bilde av den positive og negative miljøpåvirkningen forretningsdrift har
  • Økonomisk attraktivt og risikofritt investeringsobjekt
  • Mulighet til å utvikle konkurransefortrinnet ved å kunne tilby markedets mest lavutslippsløsning


Ønsker du mer informasjon om våre bærekraftstjenester? Kontakt oss via skjemaet under!