ESG-rapportering

Vis viktigheten av bærekraft ved å gjøre ESG-rapportering til en del av normal rapportering. På denne måten blir bærekraft en synlig og målbar del av bedriftens kjerne.

Troverdighet gjennom ESG-rapportering

Environmental, Social and Governance-rapportering (ESG) er en måte og en mulighet for selskaper til å fortelle interessenter om deres bærekraft. I vårt stadig mer regulerte samfunn ønsker forbrukere og næringskunder, finansfolk, samarbeidspartnere og myndigheter lett tilgjengelig informasjon om hvordan bærekraft ivaretas i virksomhetenes drift. Fremfor alt gir ESG-rapportering et troverdig bilde av viktigheten av bærekraft i forretningsdrift, samt hvordan bærekraftsarbeid håndteres i bedrifter.

Fra 2023 krever EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) at alle selskaper med over 250 ansatte og alle børsnoterte selskaper skal rapportere årlig om sitt bærekraftsarbeid i henhold til EUs nye bærekraftsstandarder. Nå lønner det seg derfor ikke å vente lenger, men på forhånd forberede endringen, som også forventes å gjelde mindre bedrifter i fremtiden.

Heldigvis er utviklingen av bærekraft begrenset til kun rapportering, men målet er å hjelpe bedrifter å forstå sitt eget potensial i et bærekraftig marked. ESG-rapportering er en utmerket måte å samle grunnleggende informasjon om bærekraftspørsmål, som igjen muliggjør en mer omfattende og grunnleggende utvikling innen bærekraft.

Hvordan utvikler ESG-rapporteringsprosessen seg?

ESG-rapportering begynner med definisjon av fokusområder, opprettelse av målere og datainnsamling. I praksis vurderer vi sammen hvilke ting som er relevante og vesentlige for akkurat din bedrift fra et bærekraftssynspunkt. Når delområdene er valgt (f.eks. sourcing og logistikk), begynner vi å gå gjennom hvilken informasjon vi har om disse delområdene og hvordan vi eventuelt kan få mer informasjon. Når nøkkeltallene er identifisert, følger valget av måler. Vi bruker ofte benchmarks som har vist seg å fungere globalt (f.eks. Global Reporting Initiative), der det er hensiktsmessig for kundebedriftens forretningsdrift.

Prosessen kan høres komplisert ut, men vårt kompetente og erfarne team er ansvarlig for datainnsamling og målerkoordinering. Vi får allerede mye nytte av regnskapsdataene og derfor trenger ikke målere alltid å gjenskapes.

Hvorfor ta hjelp fra teamet vårt?

- Vi vokser sammen med kundene våre – vi produserer akkurat de tjenestene som din bedrift trenger

- Ekspertene våre støttes av eksperter fra forskjellige bransjer (f.eks. finans, analyse, HR, data, utdanning)

- Vi lover å bringe klarhet i virksomheten din

- Bærekraftsteamets erfarne og utrolig kunnskapsrike eksperter ønsker å hjelpe din bedrift til å lykkes

For mer informasjon, kontakt oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor!