Kontantstrømstyring

Greensteps erfarne eksperter hjelper til med å identifisere potensielle fleksibiliteter i din bedrifts kontantstrøm, slik at de kan utnyttes optimalt når det er nødvendig


Kontantstrømstyring

En forutsetning for virksomhet er tilstrekkelig likviditet, som kan brukes til å håndtere løpende utgifter. Kontantstrømstyring refererer til å overvåke selskapets økonomiske situasjon: hvordan er situasjonen nå og hvordan vil den utvikle seg i en viss tidsperiode? Målet er å sikre at de tilgjengelige kontantbeholdningene ikke tømmes, og dermed er det mulig å forberede seg på forhånd for mulige likviditetsutfordringer. Vi hjelper deg også med å finne ytterligere finansiering for din bedrift om nødvendig

Likviditets prognose

Avhengig av bedriftens behov kan kontantstrømprognosen lages enten på daglig basis eller på lengre sikt. Den daglige kontantprognosen forutsier på daglig basis hvilke betalinger som forfaller til hvilket tidspunkt og hvilke inntekter som kan forventes på enkelte dager, når det er kjent når selskapet kan trenge ytterligere finansiering.

Den langsiktige kontantstrømprognosen er basert på trender og forutsetninger og prognoser som tar hensyn til kundens forretnings- og vekstmål. Sammen med oppdragsgiver går vi gjennom de langsiktige målene, og vi hjelper til med å planlegge tiltak for å bedre kontantstrømmen, på bakgrunn av dette lager vi en kontantstrømprognose som tar hensyn til ulike scenarier.

Profesjonell likviditetsstyring

Kontantstrømstyring er en tidkrevende oppgave, og å administrere den effektivt krever flere års erfaring med økonomistyring. Greensteps erfarne eksperter vil hjelpe deg med å identifisere potensielle fleksibiliteter i din bedrifts kontantstrøm, slik at de kan utnyttes optimalt når det er nødvendig. Vi bruker også moderne verktøy, som PowerBI og BiBook, som vi kan se et klart bilde av økonomien med og dermed kunne forutse kontantstrøm. Ved å bruke en erfaren fagperson frigjøres samtidig tiden til bedriftens egne ressurser, f.eks. for å drive operativ virksomhet.