Personvernerklæring / Greenstep Groups nettsted

Hvilken personlig informasjon får vi fra besøkene på nettsiden vår og hvordan håndterer vi dem?

Du kan for eksempel gi oss personopplysninger når du fyller ut en kontaktforespørsel, registrerer deg for et arrangement eller kontakter oss via vår chat (navn, kontaktinformasjon og annen relevant informasjon for skjemaet du fyller ut) eller når du fyller ut en jobbsøknad. I forbindelse med jobbsøknaden er det en egen personvernerklæring.

Når du besøker nettsiden vår mottar vi automatisk informasjon som din IP-adresse, tidsstempler og teknisk informasjon om enheten du bruker. Vi bruker cookies, som er passive tekstfiler som lagres på enheten din, for eksempel datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet, når du bruker tjenesten.

Vi bruker cookies for å bedre forstå hva slags innhold brukerne våre er interessert i og for å utvikle innholdet for å kunne betjene brukerne bedre. Når du laster ned materiale fra nettstedet vårt eller på annen måte oppgir kontaktinformasjonen din, for eksempel gjennom et kontaktskjema, kan vi kontakte deg angående selskapet vårt og dets tjenester og produkter.

Du kan endre enhetsinnstillingene når som helst for å forhindre bruk av cookies. Blokkering av cookies kan påvirke din opplevelse av tjenesten, for eksempel ved å blokkere tilgang til enkelte funksjoner i tjenesten.

På hvilket juridisk grunnlag håndterer vi personopplysninger vi mottar i forbindelse med besøk på nettsidene våre?

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er den registrerte brukerens samtykke eller utførelse av handlinger i henhold til avtaler eller handlinger (krever avtaler) på forespørsel fra den registrerte brukeren. Det kan også være basert på vår legitime interesse i å utvikle vår tjeneste og markedsføring. I dette tilfellet sørger vi for at håndteringen av den begrensede informasjonen vi mottar fra besøkene på våre nettsider ikke krenker rettighetene til den registrerte brukeren og ikke utgjør en vesentlig risiko for den registrerte brukeren.

Deler vi informasjonen din med en tredjepart?

I den grad informasjonssystemene vedlikeholdes av en ekstern leverandør, kan også en begrenset andel av deres ansatte ha teknisk tilgang til den lagrede informasjonen. Alle aktører som er involvert i datahåndtering er forpliktet til å handle i samsvar med databeskyttelsesforordningens bestemmelser, slik som datasikkerhet og konfidensialitet.

I noen tilfeller (som i forbindelse med arrangementer) deler vi også informasjon med våre samarbeidspartnere, dersom arrangementet for eksempel arrangeres sammen med en eller flere bedrifter. I dette tilfellet kan vår partner kontakte deg angående hans eller hennes virksomhet og dens tjenester og produkter. Informasjonen brukes ikke til andre formål og våre samarbeidspartnere er også forpliktet til å opptre i samsvar med databeskyttelsesforordningen, som for eksempel datasikkerhet og konfidensialitet

Brukersporing

Vi gir personopplysninger til folgende mottakere:
Pipedrive – https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service#4-2-protection-of-client-data
Leadoo – https://leadoo.com/data-protection-and-gdpr/

Vi bruker Leadoo sin sporingstjeneste for å følge med på hva brukerne gjør på siden og kombinere disse dataene med andre data vi kan samle inn fra f.eks. chat-interaksjoner. Leadoo bruker etag-sporing for å koble sammen den samme brukeratferden over flere økter – i praksis fungerer dette på samme måte som cookies. Sjekk ut Leadoo Marketing Technologies Ltds personvernpolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) for mer informasjon om hva som spores og hvilke rettigheter du har. Leadoo fungerer som prosessor og vi jobber som behandlingsansvarlig for dataene i henhold til GDPR. Du kan stoppe sporingen ved å tømme nettleserens buffer etter besøket. For mer om hvordan Leadoo fungerer som en GDPR-kompatibel prosessor, se https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Hvor lagres dataene og hvor lenge?

Dataene vil bli lagret i riktig beskyttede informasjonssystemer i EØS eller i andre land som EU-kommisjonen anser for å gi tilstrekkelig databeskyttelse.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet opplysningene samles inn for. Vi kan oppbevare personopplysninger i lengre tid dersom loven krever det eller lengre lagring er nødvendig for vår virksomhet, og rettighetene til den registrerte brukeren anses ikke å erstatte denne retten. Lengre lagring kan skyldes f.eks. forholdsregler for å løse rettskrav, eller for å hindre at individuelle data fjernes fra systemene til en rimelig kostnad sammenlignet med kostnadene ved å slette større sett med data. Data skal som hovedregel slettes senest etter ti år.

Dine rettigheter som registrert bruker

Som registrert bruker har du rett til å be om innsyn i personopplysninger om deg, å be om retting av slike data og, innenfor de grensene som er fastsatt i personvernforordningen, å be om sletting av dataene eller å begrense eller motsette deg behandlingen. Du har rett til å be om dataoverføring fra ett system til et annet. Du har også rett til å klage til tilsynsmyndigheten (databeskyttelsesansvarlig på www.tietosuoja.fi) hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med databeskyttelsesforskriften.

Registerholders kontaktinformasjon

Greenstep, FO-nummer 2306461-3, adresse Kägelstranden 5, 02150 Espoo, Finland.

Ta kontakt via e-post info@greenstep.fi og på telefon +358 45 7877 7734.