Bestill et møte med oss!

Greenstep 2021 10 web
Brand GS 3
Greenstep 2021 10 web

Om oss

Greenstep er ett konsulthus for ekonomistyrning grunnat 2010, som betjänar bedrifter innenfor områder som regnskap, lønnshåndtering, ekonomistyrning, HR, utdanning, holdbarhet, skatte- og juridiske spørsmål samt forretningsutvikling. Ledstjerner for Greensteps-virksomhet er å utvikle sammen med kunder og derfor tilby vi, i tillegg til bedriftstjenester, både markedsledende applikasjoner og egenutviklede programvare som støtter kunders kjøp på det måten som best passer dem. Vi jobber som konsulenter for bland annet NetSuite, Netvisor, Mepco, AARO, Procountor og Power BI, og vi utvikle også våre egne produkter Bezala og BI Book.

Våre vurderinger er villige til å gjøre kunden fornøyd, ønsker å fornye og utvikle kompetanse, ønsker å oppnå og lykkes sammen samt erlighet og å vise andre mennesker. Ut fra dette utviklere vi, utover våre kunders virksomhet, også vår egen kompetanse.

Vil du vite mer? Bestill et møte med oss!