Bærekraft

Vår lidenskap er å gjøre så mye bra som mulig.

Greenstep startet sitt målrettede og systematiske bærekraftsarbeid med vår første helt egne Sustainability Officer våren 2019. Langt før det hadde verdiene til familiebedriften allerede styrt veksten i en bærekraftig retning. Vi skapte de etiske kjerneprinsippene for virksomheten vår i etiske retningslinjer i samarbeid med våre ansatte fra forskjellige byer, tjenester, team og aldersgrupper.

En gang i året publiserer vi en bærekraftsrapport som oppsummerer bærekraftsarbeidets resultater fra fjoråret og mål for det påfølgende året. Den siste bærekraftsrapporten ble publisert i mai 2022. Systematisk har vi redusert karbonutslippene fra virksomheten vår fra og med 2019. Sjekk ut vårt CO2-veikart fra bærekraftsrapporten: Som lovet vil vi være karbonnøytrale fra 2022 og utover.

Hos Greenstep er bærekraft en del av hele organisasjonen og alles arbeid. Det gjenspeiles i hverdagslige aktiviteter og alt vi gjør, for eksempel innkjøp, reiser, tryggere arbeidsfellesskapsprinsipper, rekruttering, kompetanseheving og investeringer. Arbeidet kan være genuint effektfullt bare når bærekraft er kjernen i alle aktiviteter.

Gjennom årene har bærekraftsarbeidet utvidet seg utover organisatoriske grenser, og Greensteps første bærekraftsansvarlig, Ella Tanskanen, er nå leder for bærekraftstjenester. Vårt erfarne bærekraftsteam hjelper våre kunder med å utvikle bærekraftig virksomhet og konkurranseevne.

Kraftskiva
Brand GS 4
Kraftskiva

Likestilt og sunt arbeidsfellesskap

Vår suksess er basert på våre eksperter, og deres velvære er avgjørende for oss. Vi fremmer våre ansattes trivsel ved å støtte helse og arbeidsevne. For eksempel oppmuntrer vi til en aktiv livsstil gjennom ansattegoder og årlige trivselsutfordringer og sikrer et åpent og felles arbeidsmiljø. Likeverd og verdsettelse av andre mennesker er også sterkt knyttet til Greensteps grunnleggende verdier. Vi handler i henhold til prinsippene for tryggere arbeidsfellesskap og overvåker hvordan likestilling praktiseres gjennom våre årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser.

Vår samfunnsånd og medarbeidertilfredshet er høy og undersøkes ukentlig. Ved å undersøke de ansattes stemning ukentlig kan vi holde oss oppdatert på trivselen til vårt personell og oppdage mulige mangler og løse dem raskt. I tillegg er eNPS (Employee Net Promoter Score) 72, som er et veldig bra resultat.

Greensteps Code of Conduct ble etablert med våre ansatte, og bestemmer hovedprinsippene som styrer virksomheten. Det sikrer at vår forretningspraksis er etisk og at vi er pålitelige overfor kundene våre. Prinsippene introduseres for alle Greensteppers i introduksjonsperioden, og hele personalet er forpliktet til å følge dem i deres daglige arbeid.

Brand GS 3
Edit3 Vastuullinen sijoittaminen tytot
Brand GS 3

Kompetanseutvikling av høy kvalitet

Viljen til å gjenoppfinne og utvikle oss selv er en av Greensteps verdier og et løfte om kvalitet vi gir til kundene våre. Vi støtter våre eksperter til å utvikle seg gjennom kundeprosjekter og intern opplæring. Greenstep Academy tilbyr allsidige og høykvalitets aktuelle treningsarrangementer og lengre opplæringsveier for hvert Greenstep-medlem. Vi anbefaler at alle regnskapseksperter fullfører den gjeldende sertifiseringen i de ulika landene der vi hjelper kunder, og lønnsstyringseksperter fullfører sin tilsvarende sertifisering. Vi støtter personer som ønsker å fullføre disse gjennom våre forberedende opplæringsprogrammer.

Kompetanseheving er en del av vårt samfunnsansvar, og vi deltar i ulike samarbeidsprosjekter med for eksempel universiteter. På toppen av det ble vårt datterselskap Carestep stiftet for å utvikle kompetanse. Carestep leverer høykvalitets renholdstjenester til sine kunder og bruker 100 % av overskuddet på sine ansattes utdanning og karriereveiledning. Selskapets mål er å tilby heltidsarbeid og garantere en rettferdig lønn og utstyre de ansatte med bedre ferdigheter for å komme videre i karrieren en dag.

Greenstep Brand Imagery 002 Web
Coast g21cfba794 1280b
Greenstep Brand Imagery 002 Web

Miljømessig bærekraftige valg

Vi tar miljømessig bærekraftige valg i alle forretningsområder og er forpliktet til å være karbonnøytrale fra 2022 og utover. Vi søker å nå dette målet ved å redusere og systematisk unngå klimagasser i alle våre funksjoner, noe vi har illustrert i vårt CO2-veikart. Eksempler på våre tiltak for å redusere karbonutslipp er å gå over til fornybar energi på alle våre kontorer og kjøpe CO2-kompenserte produkter og tjenester når det er mulig, for å nevne noen. Vi vil også inkludere avfallsregnskap i vår fotavtrykksberegning for neste år. Uunngåelige utslipp kompenseres ved hjelp av Compensate Credits.

Å reagere på klimaendringer er globalt kritisk for samfunn og bedrifter, så vi har kalt miljøet som en av våre interessenter og diskutert forventninger om miljømessig bærekraft på Greenstep med Baltic Sea Action Group. Fra et miljøsynspunkt kan pro bono arbeid og investeringer også utgjøre en effektiv forskjell. Det er derfor Greenstep i 2021 bestemte seg for en betydelig investering for klimaet: de kunngjorde at de ville investere minst 10 % av resultatet i fornybar energi de neste fem årene. Den første investeringen på €3 millioner ble foretatt på slutten av året i Ålandsbankens Wind Power Fund Non-UCITS-fond. Fondet investerer midlene i vindparker i Finland og andre nordiske land. Vi ønsker å gjøre vår del i klimatiltak og tror disse investeringene vil bidra til å bygge en bedre fremtid.

Du kan lese mer om våre interessentdiskusjoner og miljømessig bærekraftige valg i vår bærekraftsrapport 2021.

Greenstep
Greenstep 2021 12 web
Greenstep

Økonomisk bærekraft og styring

Økonomisk ansvar gir bærekraftig velvære, og vår virksomhet genererer ikke bare økonomisk verdiøkning, men også sosiale og miljømessige konsekvenser. Våre kontorer på forskjellige steder støtter forretningsutviklingen til våre lokale kunder og lokal innovasjon, sysselsetting og vekst. Vekst har muliggjort forretningskontinuitet og kundedrevet utvikling av driften - vi ønsker å erkjenne at alle i Greenstep er en viktig del av selskapets suksess og kan nyte resultatene av suksess og en vel utført jobb. Derfor bestemte vi oss for å etablere en årlig "Sammen" belønningsordning hvor vi deler ut 10 % av Greenstep-gruppens driftsresultat direkte som belønning til personellet.

Hos Greenstep innebærer økonomisk ansvar også direkte ansvarlige investeringer i vekstbedrifter og fornybar energi.

Vi er stolte skattebetalere, og vi praktiserer ikke aggressiv skatteplanlegging. Vi bidrar til å bygge et velstående samfunn ved å betale våre skatter totalt i hvert land vi opererer i. Vi har beregnet skattefotavtrykket vårt, som du finner i vår bærekraftsrapport for 2021.

Greensteps verdier

Ønske om å glede våre kunder

Vi lytter til våre kunder og deres ønsker. I praksis ønsker vi at arbeidet vårt skal være feilfritt og vennlig, og vi har som mål å alltid fullføre jobben i tide. Dyktig utført arbeid og gjensidig tillit utgjør grunnlaget for kundeservice av høy kvalitet.

Vilje til å utvikle oss selv og vår kunskap

Greensteps utvalg av tjenester oppdateres i henhold til behovene til våre kunder, noe som medfører nye typer utfordringer. Å løse disse utfordringene og lære nye ting er noen av de største kildene til motivasjon der ute. Kontinuerlig utvikling sikrer også høyeste kompetanse i tjenestene vi leverer til våre kunder.

Lidenskap for å prestere sammen

Å lykkes sammen betyr et felles mål for kundene og teamet, alle streber etter å være best! Det presser oss mot selvforbedring og ut av komfortsonen vår.

Ærlighet og respekt overfor hverandre

Tilbakemeldinger gis ærlig hos Greenstep. Ordene "takk" er noe du hører hver dag. Kompetansen og hjelpen til våre kolleger settes pris på, og vi er genuint like uavhengig av titlene våre. Hver av oss respekterer hverandre og alle har rett til å være seg selv.

Vær åpen og lytt

La oss ikke gjøre antagelser om kjønn, seksuell legning, religion, fysiske evner, bakgrunn eller andre personlige egenskaper.

Ord betyr noe

La oss velge dem nøye og med respekt uten forutsetninger. Eksempel: Hvis vi ikke kjenner hverandre ennå, kan vi unngå å gjøre antagelser ved å bruke kjønnsnøytrale uttrykk som ektefelle eller partner.

La oss ikke kommentere det fysiske utseendet

Vi kommenterer ikke, spesielt på andres kropper, selv om vi anser dem som positive.

La oss være nysgjerrige på å utfordre stereotypier og lære

Hver av oss kan fortsatt ha stereotypier. Vi gjør alle feil fra tid til annen. Det er viktig å gi og motta tilbakemeldinger, lære av feil, gi andre rom til å lære, og be om unnskyldning hvis vi sårer noen.

La oss ta alle om bord

Ingen blir etterlatt.