Lønnsadministrasjon for større bedrifter

Feil som oppstår i forbindelse med lønnsadministrasjon er en av de største årsakene til misnøye blant personalet. Ønsker du å opprettholde medarbeidertilfredsheten ved hjelp av våre profesjonelle lønnskonsulenter?

Over 800 av våre kunder stoler på oss som deres partner innen lønnsadministrasjon.

Et fungerende kundeforhold i fokus i utkontraktert lønnsadministrasjon

Fra oss får du et lønnsteam med en kundeansvarlig som er ansvarlig for teamets drift. Vi tror på kraften i dialog og derfor kan vi kontinuerlig tilby lønnstjenester som passer dine behov. Vår kundesjef sørger for at kommunikasjons- og utviklingsarbeidet i relasjonen fungerer både på et strategisk og et operasjonelt nivå.

Teamet du har til rådighet skaper, i tillegg til en større mengde data, også kontinuitet og oversiktlighet i lønnshåndteringen. Med teamets allsidige kunnskap får du også svar på vanskeligere spørsmål om lønnsstyring eller tariffavtaler. I tillegg til at et team bestående av flere eksperter gir en mer allsidig kunnskap, forbedrer det også kvalitetskontrollen av lønnshåndtering. Avvik følges nøye og rapporteres jevnlig. Informasjon beveger seg og deles veldig smidig i Greenstep, noe som gjør at support fra våre andre tjenesteområder er raskere og lettere integrert i kundeforhold.

Kontinuerlig utvikling for en tryggere morgendag

  • Vi utvikler vår kunnskap, våre prosesser og våre systemer innen lønnsstyring i tråd med gjeldende krav, for å sikre kundens glede og nytte.
  • Vi utdanner kontinuerlig våre lønnskonsulenter.
  • Ved å automatisere dataoverføring og minimere manuelle prosesser streber vi etter å øke effektiviteten og redusere feil.
  • Vi bruker også robotikk for å minimere manuelt arbeid, for eksempel ved avstemming og gjennomgang av informasjon. Greensteps interne robotteam fungerer som lønnsteamets og kundens hjelp til å utvikle virksomheten.