NetSuite støttetjenester

NetSuite-støtte

Greenstep tilbyr rask, lokal og førsteklasses støtte til alle selskaper som bruker NetSuite. Vi hjelper derfor også gjerne bedrifter som har brukt NetSuite via en annen tjenesteleverandør. Kundetilfredsheten for Greensteps NetSuite-støtte er svært høy.

Våre støttetjenester er utviklet for å møte kundenes behov. Våre tjenester innebærer dermed ikke bare teknisk support, men de er et samarbeid mellom flere team, hvor kundens virksomhet alltid er i fokus. Greenstep skiller seg også fra sine konkurrenter ved at vi har 500 finanseksperter til rådighet for utvikling av kundens virksomhet. Våre tjenester er alltid basert på kundens forretningsbehov – vi støtter genuint våre kunder fra et økonomisk og prosessmessig synspunkt.

I NetSuite-prosjekter begynner vår støttetjeneste ofte i forbindelse med siste fase av implementeringen. Behovet for støtte varierer for ulike kundeorganisasjoner og dette avhenger blant annet av hvor sterkt involvert kunden har vært i blant annet test- og implementeringsfasen.

Vår støttetjeneste kan deles inn i tre deler:

1. Støtte for hovedbrukere

Denne tjenesten er i utgangspunktet en opplæring i bruk av NetSuite, hvor vi går gjennom alt fra små bekymringer til større helheter. Denne typen støtte kan være nødvendig, for eksempel når en bruker begynner å bruke NetSuite i sitt daglige arbeid uten tidligere erfaring med systemet.

2. Teknisk støtte

Teknisk støtte refererer til støtte der formålet er å reagere raskt på ulike tekniske forstyrrelser som kan oppstå i NetSuite-miljøet.

3. Endrings- og utviklingsledelse

Endrings- og utviklingsledelse påvirker alle endringene som kunden ønsker å gjøre i sitt NetSuite-miljø. Vi jobber proaktivt og foreslår alltid endringer når vi ser at de kan være fordelaktige for kundens virksomhet. Fortsatt utvikling gjøres ofte for NetSuite ettersom kundebedriftens drift endres.

SLA-støtte

Vi følger SLA-modellen (Service Level Agreement) i vår støttetjeneste. SLA-støtte garanterer et forhåndsavtalt servicenivå for kunden. Alle NetSuite-støtteforespørsler vi mottar er kategorisert, og for hver kategori er det forhold kjent for kunden som allerede er definert. For eksempel i støtteforespørsler som er kategorisert som kritiske, lover vi kunden en responstid (svar) innen to timer og en handling innen fire timer etter at forespørselen er sendt. Vi er nøye med å overholde SLA-regelverket og vi leverer alltid SLA-rapporter på alle våre støtteforespørsler, om ønskelig.