Greenstep (no) - Anne Orthaber

Anne Orthaber

Järjestelmä- ja käyttöönottokonsultti, NetSuite

Espoo

+358 50 591 8877

Beskrivelse

Anne on työskennellyt pitkään taloushallinnon parissa, mutta työvuosien lisääntyessä kiinnostus erityisesti järjestelmien mahdollisuuksia kohtaan heräsi. Anne päätyikin usein pääkäyttäjäksi moniin taloushallinnon ohjelmistoihin, sillä työyhteisöissä huomattiin hänen aloitteellinen ”kädet saveen”-asenteensa ja halu kehittää toimintaa järjestelmien tuen avulla.

Varsinkin taloushallinnon ohjelmistojen hallinnointi ja jatkuva kehittäminen on vaikuttanut mielenkiintoisemmalta kuin niiden arkinen käyttö, jolloin kehittämistä on tehty muiden kiireiden ja työtehtävien lomassa.

”Tärkeää on ajatella ongelmien vaikutuksia laajemmalla skaalalla, jotta mahdollisimman moni hyötyy parannuksista ja tekemisiin käytetty aika vähenee. Oman käyttökokemuksen pohjalta on helpompi ennakoida tulevia haasteita ja vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä järjestelmän hyödyntämiseen. Taloushallinnon ohjelmistojen käyttöönotossa perusymmärrys kirjanpidosta auttaa merkittävästi, mutta ratkaisevaa on yrityksen toimintatapojen ja prosessien ymmärtäminen, kun kehitetään liiketoiminta-alustaa.”

Vaikka Anne on tottunut itsenäiseen työskentelyyn, on joukossa hänen mielestään voimaa:

”Käyttöönoton kannalta on tärkeää, että yhteistyötä tehdään heti alusta alkaen sekä tiimin sisällä että asiakkaan kanssa. Yhdessä laajemmalla osaamispohjalla kertaalleen mietitty ratkaisu on aina asiakkaalle parempi, kuin yksittäisten asiantuntijoiden erillisten tuotosten summa. Tarvittaessa sparrataan yhdessä ja hyödynnetään toisen osaamista. Mahdollisista haasteista pitää pystyä puhumaan, ja ne selvitetään yhdessä. Myös asiakasprojekteissa viestinnän tulee olla avointa ja proaktiivista, jotta kaikki tietävät, missä mennään.”

Kansainvälistä kokemusta Annelle on karttunut globaalista käyttöönotosta suomalaisessa konsernissa, jossa tytäryhtiöitä oli mm. Aasiassa ja Euroopassa. Lisäksi Anne on työskennellyt viisi vuotta Itävallassa taloushallinnon kv-tiimissä.