Prosessutvikling


Prosessutvikling skaper en rekke muligheter for bedrifter til å forbedre konkurranseevnen på ulike delområder. Fordelene med prosessutvikling er ikke bare økonomiske og sparer tid og penger – men de er også kvalitative og tar hensyn til de ansattes trivsel, noe som fører til høy kundetilfredshet og en suksessfull bedrift.

Prosessutvikling handler om å identifisere og kvalitativt forbedre helheten som virksomheten og dens ulike støttefunksjoner utgjør. Prosessutvikling kan forbedre bedriftens konkurranseevne ved å legge til kostnadseffektivitet og/eller forbedre kvaliteten på prosessene. Det kan også eliminere unødvendig dobbeltarbeid eller forbedre ineffektive mellomtrinn. Fremfor alt kan du gjennom prosessutvikling også identifisere oppgaver som kan automatiseres, for eksempel ved hjelp av robotikk.

I dag er robotikk, det vil si RPA (Robotic Process Automation) ikke bare begrenset til automatisering av økonomistyringsprosesser, men alle virksomhetens funksjoner fra personalledelse til produksjon kan dra nytte av prosessutvikling og fordelene som RPA gir. På denne måten blir det også mer tid igjen for personalet til å utføre meningsfulle oppgaver og fokusere helhjertet på kundeservice.

Prosessutvikling knytter virksomhetens ulike funksjoner sterkere til hverandre og forbedrer samarbeidet mellom de ulike funksjonene. Selskapets økonomi er sterkere knyttet til salg, innkjøp og eventuell produksjon. For eksempel bedres økonomisk forutsigbarhet når salgsprognoser er sterkt knyttet til både salg og ressurstilgjengelighet for produksjon/tjeneste.

For en liten bedrift eller for en bedrift som er i ferd med å bli globalisert, er prosessutvikling en utmerket mulighet til å fikse effektiviteten og automatiseringen i bedriften på en kostnadseffektiv måte. Greenstep kan hjelpe din virksomhet med å finne de riktige verktøyene for å effektivisere virksomheten og støttefunksjonene – og du kan fokusere på selskapets kjernefunksjoner og suksess.