Regnskapsføring

Ønsker du at din bedrifts regnskap skal administreres av en pålitelig og proaktiv ekspert som gjør en grundig jobb med støtte fra 700 andre finanseksperter?

Noen ganger møter bedrifter situasjoner der personalet i egen økonomiavdeling hindres i å håndtere alle økonomirelaterte oppgaver. I disse situasjonene kan vi støtte selskapet ved å tilby midlertidig, prosjektbasert bistand ved utarbeidelse av regnskap.

Ved hjelp av våre eksperter utarbeides regnskap i henhold til internasjonale IFRS-standarder. Greenstep har i tillegg til Norge også kontorer i Finland, Sverige og Estland, og gjennom vårt partnernettverk MSI Global Alliance hjelper vi våre kunder over hele verden.

Mindre selskaper eller børsnoterte selskaper, Greenstep kan hjelpe med riktig type ressurser.


Kontinuerlig regnskapsføring som holder årsavslutningsnivå reduserer arbeidstiden avsatt til regnskapet

Hos Greenstep utarbeides regnskapet månedlig på årssluttnivå, noe som betyr at regnskapet månedlig produserer informasjon om virksomhetens økonomiske situasjon med samme nøyaktighet som i perioderegnskapet. På denne måten får bedriften oppdatert informasjon for å støtte beslutningstaking. Vi har til og med automatisert noen av regnskapets kvalitetssikringsprosesser ved hjelp av roboter, for å sikre at alle kunder produserer regnskap som holder samme høye kvalitet som regnskapet.

I tillegg til dette forbereder vi stenging i god tid (vi justerer balansepostene, skisserer notater og lager tidplaner) allerede før stengingstid. På denne måten utarbeides regnskapet for revisjon etter tidsplan og informasjon om selskapets selvangivelse til rett tid.

Kvalitetssikring med støtte fra andre

Hos Greenstep blir din bedrifts regnskap gjennomgått for å sikre kvaliteten. En regnskapsekspert blir kjent med virksomheten din og gjennomgår regnskapet for å unngå feil og for at revisor enkelt skal kunne sette seg inn i opplysningene i regnskapet. Alle i Greenstep støttes av ekspertisen til over 700 andre kolleger, og vi ønsker å bruke denne kunnskapen til det beste for våre kunder.